Zverejňovanie zmlúv a faktúr

2024

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy
 4. Vzdelávanie
 5. Správa o prieskume trhu

2023

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy
 4. Vzdelávanie
 5. Správa o prieskume trhu   

2022

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy
 4. Vzdelávanie
 5. Správa o prieskume trhu  

 2021

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy
 4. Vzdelávanie
 5. Správa o prieskume trhu  

 2020

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy
 4. Vzdelávanie
 5. Správa o prieskume trhu  

2019

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy
 4. Vzdelávanie
 5. Správa o prieskume trhu 

 2018

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy
 4. Vzdelávanie
 5. Správa o prieskume trhu 

 2017

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy
 4. Vzdelávanie
 5. Správa o prieskume trhu 

 2016

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy
 4. Vzdelávanie
 5. Správa o prieskume trhu 

2015

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy
 4. Vzdelávanie
 5. Správa o prieskume trhu

 2014

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy
 4. Vzdelávanie
 5. Správa o prieskume trhu 

 2013

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy
 4. Vzdelávanie
 5. Správa o prieskume trhu

 

2012

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy

2011

 1. Faktúry
 2. Objednávky
 3. Zmluvy