Rada školy

1. Bízeková Gabriela

2. Filušová Lenka, Mgr.

3. Chrenka Eva Mária, PhDr.

4. Janeček František, Mgr.

5. Janečková Dana, Mgr.

6. Kovačičová Liana, Mgr.

7. Langová Alena

8. Macháčková Katarína, Ing.

9. Palkovičová Henrieta, DiS. art.

11. Olivová Ľubica, Mgr.

12. Vávrová Gabriela, Mgr.

Vstúpte do nášho sveta.

Štúdium na našej škole pomáha rozvíjať talent a objavovať nové možnosti.