Prihláška

Pozývame deti a ich rodičov na zápis do našej ZUŠ.
POZOR!!! Termíny sú rozdelené podľa odborov: Hudobný, Tanečný, Výtvarný. Poprosíme rodičov, aby sa pred zápisom zaregistrovali na www.zusholic.sk. V časti Prihláška – poprosíme o vyplnenie údajov a vytlačenú, podpísanú prihlášku s čestným vyhlásením priniesli na zápis v daný termín. Pokiaľ máte záujem o elokované pracovisko Unín, Kopčany, Brodské – poprosíme o elektronickú prihlášku a termín zápisu Vám dáme vedieť. Ďakujeme a tešíme sa na Vás…

Vstúpte do nášho sveta.

Štúdium na našej škole pomáha rozvíjať talent a objavovať nové možnosti.