Výtvarný odbor

Výtvarný odbor na ZUŠ Holíč má dlhoročnú tradíciu. Možnosť navštevovať tento odbor majú už deti predškolského veku až študenti stredných škôl, ktorí prejavujú záujem o výtvarnú činnosť. Cieľom vyučovania je podchytiť a predovšetkým rozvíjať nadanie každého jednotlivca s individuálnym prístupom. Rozvíjať cítenie, myslenie a estetiku, otvorenosť voči spontánnosti a prežívaniu. Úsilie o to, aby žiak podľa svojich schopností získaval hlbší pohľad na okolitý svet a seba samého a dokázal to vyjadriť svojou výtvarnou činnosťou. Žiakom, ktorí sa zaujímajú o štúdium na stredných a vysokých školách výtvarného zamerania, poskytnúť prípravu na talentové skúšky. Žiaci výtvarného odboru majú možnosť sa rozvíjať nielen v kresbe, maľbe, grafike, dekoračnej činnosti a v modelovaniu, ale poznávať aj nové netradičné materiály, v skupine spolupracovať pri objektovej tvorbe a poznávať svet počítačovej grafiky. Žiaci každoročne prezentujú svoju výtvarnú tvorbu na vianočnej výstave, výstave v priestoroch Pizzérie Ristorante a záverečnej výstave v priestoroch zámockého depozitu. Súčasťou prezentácie žiakov sú aj ich úspechy v rôznych medzinárodných a celoslovenských súťažiach.

Vstúpte do sveta plného farieb.

Výtvarný odbor na našej škole ťa prevedie svetom umenia a kreativity.

cropped-g4.jpg

http://www.zusholic.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-g4.jpg

z3
z2
z1
j5
d1
g3
g4
g5