História školy

Základná umelecká škola v Holíči vznikla v roku 1965. Z pôvodných štyroch učiteľov v hudobnom odbore sa postupne škola rozšírila o výtvarný ( 1970 ) a tanečný ( 1994 ) odbor , kde v súčasnosti pracuje okolo 30 zamestnancov a študuje tu okolo 800 žiakov. V priebehu svojej existencie tu pôsobilo i pôsobí veľa kvalitných umelcov i pedagógov. Z najznámejších je dôležité spomenúť p. Jána Melkoviča, vynikajúceho hudobníka ,skladateľa, ktorý v poslednom období svojho života pôsobil v Radošinskom naivnom divadle ako herec a predovšetkým ako veľmi úspešný skladateľ. Najväčšou osobnosťou z umelcov, ktorých ZUŠ Holíč vychovala a tiež v nej pôsobili je nesporne Doc. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. Je odchovankyňou bratislavského konzervatória a Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne v odboroch klavír a zborové dirigovanie. V súčasnosti je zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru a pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave ako docentka zborového dirigovania. ZUŠ v Holíči patrí k najdôležitejším tvorcom a organizátorom kvalitnej kultúry a umenia v meste.

Pravidelne organizuje hudobné koncerty vo svojej rekonštruovanej sále, koncerty hudobného, tanečného odboru v kultúrnom dome i v mestskom amfiteátri, ktorý pojme až 2000 divákov. V zámockých priestoroch a v priestoroch Pizzerie Ristorante organizuje pravidelne výstavy výtvarného odboru. V našej základnej umeleckej škole pracuje i niekoľko významných súborov. Z ľahších žánrov je to najmä hudobná skupina The Smiles, ktorá sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach regionálnych i celoslovenských súťažiach. Tanečná skupina Jump of the street zasa veľmi významne reprezentuje školu na verejnosti i súťažiach v moderných štýloch ako je hip-hop, show dance a pod. V ľudovom žánri sa prezentuje cimbalová hudba školy a ľudový súbor Valša, ktorý v sebe zahŕňa spev, zborový spev, tanec i hudbu typického holičského regiónu. Reprezentuje našu školu i mesto na folklórnych slávnostiach v Holíči, v okolí ale napr. i v Hložanoch, ktoré sú významnou slovenskou komunitou v Srbskej Vojvodine. Žiaci ZUŠ v Holíči sú pravidelne prijímaní na stredné školy umeleckého zamerania a ako jednotlivci sa tiež pravidelne umiestňujú na medailových pozíciách rôznych súťaží. 

Spoznaj nás

Naša história – naše umenie. Objavte cestu, ktorou sme prešli a zistite, ako sme sa stali tým, čím sme dnes!”

Naše aktivity