1/2021 Zmluva T com – Bernolákova – mobilné služby zverejnené 26.2.2021

2/2021 Zmluva T com – Magio Internet – Bernolákova 3  zverejnené 1.3.2021

2/ 2021 Zmluva T com – Magio Internet – Bernolákova   zverejnené 1.3.2021

3/2021  Zmluva T com – Kollárova– zverejnené 10.3.2021

4/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov – zverejnená 12.11.2021

5/2021 Zrušenie nájomnej zmluvy s Tanečný klub ORION – zverejnené 15.11.2021

6/2021 Dohoda o ukončení zmluvy AGEL – zverejnené 24.11.2021

7/2021  Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby – zverejnené 25.11.2021

8/2021 Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov  – zverejnené  17.12.2021