Obj. 01-1-2021 zverejnené  22.1.2021

Obj. 02-1-2021 zverejnené 22.2.2021

Obj. 03-1-2021 zverejnené 12.3.2021

Obj. 03-2-2021 zverejnené 6.4.2021

Obj. 04-1-2021 zverejnené 23.4.2021

Obj. 04-2-2021 zverejnené 4.5.2021

Obj. 05-1-2021 zverejnené 24.5.2021

Obj. 06-1-2021 zverejnené 11.6.2021

Obj. 06-2-2021 zverejnené  22.6.2021

Obj.06-3-2021 zverejnené  2.7.2021

Obj. 08-1-2021 zverejnené 23.9.2021

Obj. 09-2-2021 zverejnené 3.10.2021

Obj. 10-1-2021 zverejnené 12.10.2021

Obj. 10-2-2021 zverejnené 24.10.2021

Obj. 11-1-2021 zverejnené 14.11.2021

Obj. 11-2-2021 zverejnené 5.12.2021

Obj. 12-1-2021 zverejnené13.12.2021

Obj. 12-2-2021 zverejnené 22.12.2021

Obj. 12-3-2021 zverejnené 4.1.2022