Obj – 01-1-2022 zverejnené 12.1.2022

Obj. 01-2-2022 zverejnené 21.1.2022

Obj. 01-3-2022 zverejnené 2.2.2022

Obj. 02-3-2022 zverejnené  21.3.2022

Obj. 01-4-2022 zverejnené 21.4.2022

Obj. 02-4-2022 zverejnené 2.5.2022

Obj. 01 -5-2022 zverejnené 3.6.2022

Obj. 01-6-2022 zverejnené 21.6.2022

Obj. 02-6-2022 zverejené 4.7.2022

Obj.01-9-2022 zverejnené 4.10.2022

Obj.01-10-2022 zverejnené 24.10.2022

Obj.01-11-2022 zverejnené 14.11.2022

Obj.02-11-2022 zverejnené 22.11.2022

Obj.03-11-2022 zverejnené 5.12.2022

Obj.01-12-2022 zverejnené 13.12.2022

Obj.01-12.2022 zverejnené 22.12.2022