Dodatok k zmluve Slovak Telekom

zmluva T com

Zmluva o poskytovaní služieb VEMA