Meno a priezvisko Program kontinuálneho vzdelávanie počet kreditov
Mgr. Art. Lenka Uhrincová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

 
15

15

Radoslav Gašpárek

Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

15

15