Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľ                               Peter Kovárik, DiS. art.            klavír, keyboard

Zást. riaditeľa     Mgr. Veronika Zapletalová, PhD.     zobc. flauta, priečna flauta

 

Hudobný odbor

Elena Čavojská, DiS. art.                          akordeón, klavír, hudobná náuka

Stanislav Dávid, DiS. art.                         zobcová flauta, trúbka, tenor, bicie

Michal Čmarada, DiS art.                          klarinet, saxofón

Kamil Veselský                                            zobcová flauta

Mária Janková, DiS. art.                          akordeón, klavír, hudobná náuka

Margita Jurigová, DiS. art.                      gitara, violončelo

Bc. Veronika Kopečková                          zobc. flauta, klavír, keyboard, husle, HN                                                                                                    / Kopčany, Brodské, Unín/

Denisa Meteličková, DiS. art.                 klavír

Mgr. Zuzana Nižňanská                         klavír,  hudobná náuka                                                                         / pobočka Brodské, Kopčany /

Simona Ondrejková, DiS. art.                  klavír / materská dovolenka/

Henrieta Palkovičová, DiS. art.              spev

Ľubomíra Pechová , DiS. art.                   spev / Holíč, Brodské, Unín /

PhDr. Libor Púček                                     gitara

Miloslav Slezák                                           klavír, keyboard

Mgr. Art. Lenka Uhrincová                      klavír

Mgr. Art. Frederika Vavrovičová             zobc. flauta, klarinet, saxofón / materská dovolenka/

Mgr. Eva Zaicová                                       husle

 

Výtvarný odbor

Bc. Jana Mikulášková                   kresba, maľba, grafika

Mgr. Hana Nagyová                       keramika, kresba, maľba, grafika / materská dovolenka/

Bc. Žaneta Klimentová                  kresba, maľba, grafika

Mgr. Terézia Okenicová                keramika

Bc. Dominika Potreská                  kresba, maľba, grafika – Unín

Mgr. Gabriela Vávrová                  kresba, maľba, grafika

 

Tanečný odbor                   

Mgr. Hana Nagyová                      klasický, ľudový, moderný tanec / materská dovolenka/

Mgr. Ingrid Papánková                klasický, ľudový, moderný tanec

Veronika Winklerová, DiS. art.         klasický, ľudový, moderný tanec

 

Nepedagogickí zamestnanci

Alena Langová                                administratívna pracovníčka

Helena Iršová                                 upratovačka, školníčka

Beáta Stančáková                          upratovačka