Výtvarný odbor

Zľava:

Bc. Jana Mikulášková

Mgr. Gabriela Vávrová

Bc. Žaneta Klimentová