Spevácke oddelenie

Zľava:

Henrieta Palkovičová – spev

Ľubomíra Pechová – spev, pop spev