Klavírne oddelenie

Zľava:

Simona Ondrejková – klavír, keyboard, korepetícia,

Mgr. Zuzana Papánková – klavír, gitara, hudobná náuka

Denisa Meteličková – klavír, korepetícia