Akordeónové oddelenie
Dychové oddelenie
Klavírne oddelenie
Spevácke oddelenie
Strunové oddelenie
Tanečný odbor
Výtvarný odbor