Nepedagogickí zamestnanci

Zľava:

Helena Iršová – upratovačka

Beáta Stančáková – upratovačka

Alena Langová – účtovníčka, mzdová referentka