Základná umelecká škola Holíč , Bernolákova č.3, 908 51 Holíč

príjme učiteľa Hry na  gitaru

– minimálne povinné vzdelanie :  absolutórium konzervatória v odbore

– nástup do pracovného pomeru:  september 2023

Bernolákova 3, 90851 Holíč , Slovenská republika

– mailom: zusholic@zusholic.sk

– môžete volať priamo na tel.č.: 034/6683620, 0911 661 038

V prípade záujmu Vám poprosíme vyplniť nasledujúci formulár:

Súhlas