01   Úvod ,Prípravné štúdium   spev

02   Privítanie , Natália Skálová

03   Karolína Šťastná

04   Husľový orchester

05   Zuzana Nemcová

06   Michal Kadlec

07   Marie Tomčalová

08   Tanečný odbor   Bábiky

09   Adam Chytil

10   D´bend

11   Monika Dávideková

12   vstup riaditeľa školy a primátora mesta

13   Ľudová hudba, záver