01 Deti prípravného štúdia

02 Katarína Vraňúchová

03 Filip Pollák

04 Adriana Pulmanová

05 Simona Štepanovská

06 Bianca Nemcová

07 Danka Jakúbková spev

08 Jakub Horák

09 Anna Tomčalová

10 Simona Šromová

11 Danka Jakúbková keyboard