Zostavila a moderovala p. učiteľka Mária Janková

01 Husľový súbor

02 Karolína Flamíková

03 Simona Šromová

04 Veronika Miklová

05 Nikola Husárová

06 Ema Štermenská

07 Stanislav Suchovský

08 Samuel Křižan

09 Liana Pechová

10 Tamara Žilavá

11 Karolína Vaculková

12 Ema Chocholáčková

13 Viktória Žilinková

14 Terézia Habalová

15 Nikola Dávidová

16 Karolína Vaculková

17 Michal Kadlec

18 Zuzana Jašová

19 Natália Skalová

20 Anna Zakuťanská

21 Gitarové kvarteto

22 Veronika Podkalská

23 Terézia Kubinová

24 Monika Dávideková

Zostavila a moderovala p. učiteľka Mária Janková