01 Prípravné štúdium

02 Viktor Ondruš

03 Silvia Vymyslická

04 Mária Balážová

05 Lukáš Pleša

06 Simona Šromová

07 Sláčikový orchester

08 Klára Slaninová keyboard

09 Nikola Dávidová, Alica Glogovská

10 Veronika Podkalská, Marie Tomčalová

11 Natália Dvorská

12 Samuel Křižan

13 Klára Slaninová spev

14 Marek Paták

15 Lucia Ondrušová

16 Adam Chytil Pat a Mat

17 Gitarový súbor

18 Kristína Hrazdilová

19 Matej Kovárik