01 Prípravné štúdium

02 Adriana Janovičová

03 Tomáš Škrovan

04 Natália Václavíková

05 Mário Jakúbek

06 Melánia Flajžíková

07 Juraj Flamík

08 Patrícia Hladíková

09 Juraj Fondrk

10 Terézia Kráľovičová

11 Michal Kadlec

12 Karolína Klevárová

13 Terézia Kubinová