Kristína Hrazdilová, talentovaná žiačka  z triedy pani učiteľky Ľubomíry Pechovej, sa aj naďalej úspešne zúčastňuje súťaží a prezentácií  holíčskej  základnej umeleckej školy. S veľkým nasadením a disciplinovaným prístupom sa v priebehu školského  roku  2014/15 zúčastnila  niekoľkých uznávaných  speváckych súťaži, školských koncertov a rôznych ďalších  vystúpení.

BeatForum Gbely 2014

Na súťaži „Beatforum Gbely“  získala Kristína dňa 14.novembra 2014 za interpretáciu skladby Je Taime  Lary Fabian, krásne 1.miesto a cenu prednostky mesta Gbely. Nadviazala tak na úspechy uplynulého školského roku, kedy získala na súťaži” Senecká dúha” 2.miesto a na súťaži “Pop Senica” predviedla svoju  profesionálnu prípravu i muzikalitu v piesňach “Nekonečná” Ivety Bartošovej  a “Hurt”  Christiny Aguilery.

Jedna z  najprofesionálnejších  speváckych súťaží, ktorá sa konala  7.februára  tohto roku  je “Muzikálová hviezda”, v ktorej priamo v kaviarni Olympia na Novej scéne v Bratislave bojujú o umiestnenie  aj niektorí mladí, profesionálni speváci. Tu Kristína interpretovala už spomínanú romantickú pieseň Lary Fabian -” Je Taime”, ktorá bola v Paríži vyhlásená, ako najhranejšia francúzska skladba roku. Kristínka porotu viditeľne zaujala svojou pôvabnosťou a suverénnosťou a tá jej s nadšením udelila krásne  2.miesto,tak,ako aj minulý rok, kde sa  predviedla  piesňami  Kataríny Knechtovej – “Muoj Bože” a okúzľujúcej speváčky z Barbadosu –  Shontelle, pieseň Impossible.

Želáme Kristíne aj naďalej veľa ďalších speváckych úspechov .

 Muzikalova Hviezda

…pani učiteľka Ľubomíra Pechová sa však  nevenuje len modernému spevu ale vyučuje a pripravuje svojich žiakov aj na spevácke súťaže ľudového zamerania. Jednou z najznámejších je súťaž “Slávik Slovenska”, ktorá sa koná pod záštitou známeho operného speváka Petra Dvorského. Na tejto súťaži získali žiaci pani učiteľky Pechovej nejedno popredné umiestnenie vrátane prvého, ktoré zaručuje ďalší postup do krajského kola. Jednou z nich je i  Kristína Hačundová z holíčskej pobočky v Brodskom.

 

Ľubomíra Pechová, Peter Kovárik