Základná umelecká škola v Holíči vznikla v roku 1965. Z pôvodných štyroch učiteľov v hudobnom odbore sa postupne škola rozšírila o výtvarný ( 1970 ) a tanečný ( 1994 ) odbor , kde v súčasnosti pracuje okolo 30 zamestnancov a študuje tu okolo 800 žiakov. V priebehu svojej existencie tu pôsobilo i pôsobí veľa kvalitných umelcov i pedagógov. Z najznámejších je dôležité spomenúť p. Jána Melkoviča, vynikajúceho hudobníka ,skladateľa, ktorý v poslednom období svojho života pôsobil v Radošinskom naivnom divadle ako herec a predovšetkým ako veľmi úspešný skladateľ. Najväčšou osobnosťou z umelcov, ktorých ZUŠ Holíč vychovala a tiež v nej pôsobili je nesporne Doc. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. Je odchovankyňou bratislavského konzervatória a Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne v odboroch klavír a zborové dirigovanie. V súčasnosti je zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru a pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave ako docentka zborového dirigovania. ZUŠ v Holíči patrí k najdôležitejším tvorcom a organizátorom kvalitnej kultúry a umenia v meste. Pravidelne organizuje hudobné koncerty vo svojej rekonštruovanej sále, koncerty hudobného, tanečného odboru v kultúrnom dome i v mestskom amfiteátri, ktorý pojme až 2000 divákov. V zámockých priestoroch a v priestoroch Pizzerie Ristorante organizuje pravidelne výstavy výtvarného odboru. V našej základnej umeleckej škole pracuje i niekoľko významných súborov. Z ľahších žánrov je to najmä hudobná skupina The Smiles, ktorá sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach regionálnych i celoslovenských súťažiach. Tanečná skupina Jump of the street zasa veľmi významne reprezentuje školu na verejnosti i súťažiach v moderných štýloch ako je hip-hop, show dance a pod. V ľudovom žánri sa prezentuje cimbalová hudba školy a ľudový súbor Valša, ktorý v sebe zahŕňa spev, zborový spev, tanec i hudbu typického holičského regiónu. Reprezentuje našu školu i mesto na folklórnych slávnostiach v Holíči, v okolí ale napr. i v Hložanoch, ktoré sú významnou slovenskou komunitou v Srbskej Vojvodine. Žiaci ZUŠ v Holíči sú pravidelne prijímaní na stredné školy umeleckého zamerania a ako jednotlivci sa tiež pravidelne umiestňujú na medailových pozíciách rôznych súťaží. Hudobný odbor: Euro musette Golden tango festival Rajecké Teplice, Pop Senica, Nitrianska lutna, Celoslovenská súťaž Jána Cikkera, Celoslovenská súťaž v hre na keyboard v Považskej Bystrici.
Tanečný odbor : Senecká dúha, Tanečný festival v Skalici
Výtvarný odbor : Malé grafické formy, Vesmír očami detí, Európa v škole, Výtvarné alternatívy, Zelený svet Banská Bystrica, Bohúňova paleta, Vianočná pohľadnica, Lidice, Maľovaná Zuška.

Hudobné súbory

Ľudová hudba ZUŠ

 Ľudová hudba v meste Holíč má tradíciu už od roku 1970, kedy pôsobila pod vedením vtedajšieho riaditeľa tzv. Ľudovej školy v Holíči pána Františka Plhala, ako primáša. Neskôr on sám založil žiacku ľudovú hudbu  školy a spolu s učiteľom cimbalu Ľudvom Danielom dosiahli v 80 tich rokoch veľmi vysokú úroveň tohto súboru. Prejavilo sa to na i na vysokých oceneniach národných kôl  súťaží ľudových hudieb na Slovensku.
Od roku 1990 sa bohužiaľ nepodarilo tradíciu žiackej ľudovej hudby udržať a ľudová hudba v Holíči ako keby úplne zanikla.
S opätovným príchodom do pedagogického zboru základnej umeleckej školy v Holíči založil pán Plhal na podnet riaditeľa školy pána Petra Kovárika znovu ľudovú hudbu, kde s ním hrali väčšinou žiaci holíčskej ZUŠky. Od roku 2014 ľudová hudba prešla pod taktovku Bc. Veroniky Kopečkovej, ktorá má praktické skúsenosti v tejto oblasti a vedie ľudovú hudbu až do teraz.

Tu je niekoľko fotiek z rôznych kultúrnych podujatí kde naša ľudová hudba hrala:

(Pre zväčšenie klikni na zvolený obrázok.)

Niekoľko fotiek z ich verejných vystúpení:

130. výročie DHZ_2014

oslavy 50 výročia _06

oslavy 50 výročia _09

záverečný koncert 2014_24

Fotky z vystúpení pod vedením p. Fr. Plhala:

Collage 2 lud. hudba

Collage ludova hudba

——————————

D´BEND

Hudobnú skupina D´bend vznikla v roku 2014. Založil ju a odborne vedie riaditeľ ZUŠ v Holíči, pán Peter Kovárik.

 

Od jej začiatku má táto hudobná skupina charakter  akustickej hudby, orientovanú na melodickú, pohodovú art, folk, popovú  slovenskú, českú i zahraničnú scénu.

Už v roku 2016 sa zúčastnili prvej súťaže hudobných skupín v Žarnovici, kde získali pekné 3. miesto v kategórii  skupín od 16 rokov. V roku 2017 získali 3. miesto aj na súťaži Kremnici. V roku 2018 sa vrátili opäť do Žarnovice, kde získali hlavnú cenu poroty v oboch kategóriách. Postupne si získavajú svojím kvalitným a nenásilným umeleckým prejavom srdcia poslucháčov v širokom okolí trnavského kraja ale i na strednom Slovensku, napríklad v spomínanej Žarnovici. Okrem pravidelnom účinkovaní v domácom prostredí na Tereziánskych dňoch v Holíči,  letnom či zimnom koncerte v Skalici mali  i veľmi úspešné vystúpenie na českom, letnom „Festivale na vodě“ v rekreačnej oblasti Radějov pri Strážnici v lete  2018. Svoju činnosť ukončili v r. 2019.

 

Členovia hudobnej skupiny D´bend sú :

Danka Jakúbková – vokál, keyboard, perkusie

Samo Šebesta – basová gitara, el. gitara

Monika Dávideková – spev, vokál, flauty, perkusie

Jakub Kuba Kukliš – vokál, gitary, ukulele

Michal Nejedlík – cajon

 

V júli 2019 nahrala naša skupina 3 piesne v štúdiu Môlča records v Turovej pri Zvolene. Môžete si vypočuť nasledujúce skladby, prípadne pozrieť krásne fotky z nahrávania vo fotogalérii. Za skvelé nahrávky i fotografie vďačíme bratom Renému a Robovi Bošeľovi z hore uvedéno štúdia. Chlapci, veľmi pekne ďakujeme. Good job 🙂

Nedívaj sa tak

 

Nenahraditeľná

 

Skúšame sa nájsť