Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so zdvorilou žiadosťou o poukázanie 2%  vami zaplatenej dane za rok 2022.

Podľa platnej legislatívy máte možnosť rozhodnúť o tom,  komu túto finančnú čiastku venujete /organizáciám, ktoré sú na tieto účely registrované/

Takto získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu.

Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením  môžete odovzdať na sekretariáte ZUŠ alebo priamo  na daňový úrad Skalica.

 

Za každý príspevok vopred ďakujeme. Potrebné tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane za rok 2022“, si môžete stiahnuť tu na web stránke prípadne si ho vyzdvihnite u triedneho učiteľa alebo  v kancelárii ZUŠ Holíč.

 Ďakujeme.

Vyhlásenie 2 %