Zmluva Telekom – zverejnená 18.3.2016

Zmluva o elektronickej komunikácii zverejnená 13.4.2016

Dohoda o elektronickom doručovaní zverejnená 22.4.2016

Zmluva stravné poukážky zverejnené 20.5.2016

Zmluva o zabespeceni osobnych udajov zverejnené 30.8.2016

Senzio-s-r-o – zmluva IZUŠ  zverejnené 1.9.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov  zverejnené 26.9.2016

Zmluva T-com zverejnené 2.11.2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb zverejnené 30.12.2016