Rada školy

1. Bízeková Gabriela

2. Filušová Lenka, Mgr.

3. Chrenka Eva Mária, PhDr.

4. Janeček František, Mgr.

5. Janečková Dana, Mgr.

6. Kovačičová Liana, Mgr.

7. Langová Alena

8. Vávrová Gabriela, Mgr.

9. Palkovičová Henrieta, DiS. art.

10. Pulmanová Jana

11. Olivová Ľubica, Mgr.

Vstúpte do nášho sveta.

Štúdium na našej škole pomáha rozvíjať talent a objavovať nové možnosti.