Milí rodičia a žiaci našej školy,

Chceme Vás touto cestou informovať, že školné na 1. polrok šk. roku 2018/2019 musí byť vyplatený do konca augusta 2018. Na mail vám príde platobný príkaz, a s jeho úhradou sa treba preukázať pri zadelení do rozvrhu v prvý deň  šk. roku –  dňa 3.9.2018. Robíme to preto, lebo do 15. septembra 2018 musíme odovzdať na ministerstvo konečné tabuľky s počtom detí, ktoré navštevujú ZUŠ.

Prajeme Vám v mene celej Základnej umeleckej školy veľa oddychu, načerpanie nových síl do ďalšieho školského roku 2018/2019, Rodičom, aby tieto nastávajúce letné dni priniesli veľa pozitívnej energie či už v pracovnom alebo osobnom živote.

 

 ————————————————-

 

 

 

Budova Základnej umeleckej školy v Holíči.

skola2