Výtvarný odbor

Výtvarný odbor je miestom, kde študenti môžu objaviť svoje umelecké nadanie a rozvíjať svoju kreativitu. Využívajú rôzne výtvarné techniky.

Tanečný odbor na našej škole ponúka možnosť študentom rozvíjať svoj talent, objavovať nové tanečné štýly a prezentovať sa na koncertoch.

Hudobný odbor ponúka študentom možnosť rozvíjať hudobné zručnosti, hrať na rôzne hudobné nástroje a vystupovať na koncertoch a súťažiach.

Vstúpte do nášho sveta.

Štúdium na našej škole pomáha rozvíjať talent a objavovať nové možnosti.