Zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci

 

Riaditeľ                Peter Kovárik, DiS. art.            klavír, keyboard

Zást. riaditeľa     Mgr. Veronika Zapletalová, PhD.     zobc. flauta, priečna flauta, Hudobná náuka

 

Hudobný odbor

Elena Čavojská, DiS. art.                         akordeón, klavír, hudobná náuka

Stanislav Dávid, DiS. art.                         zobcová flauta, trúbka, tenor, bicie

Kamil Veselský, DiS. art.                         zobcová flauta, klavír

Mária Janková, DiS. art.                         akordeón, klavír, hudobná náuka

Margita Jurigová, DiS. art.                      gitara, violončelo

Bc. Veronika Kopečková                         zobc. flauta, klavír, keyboard, husle, HN / Kopčany, Brodské, Unín/

Denisa Meteličková, DiS. art.                 klavír

Mgr. Zuzana Nižňanská                          klavír,  hudobná náuka  / pobočka Brodské, Kopčany /

Simona Ondrejková, DiS. art.                 klavír / materská dovolenka/

Henrieta Palkovičová, DiS. art.              spev

Ľubomíra Pechová , DiS. art.                 spev / Holíč, Brodské/

PhDr. Libor Púček                                    gitara

Miloslav Slezák                                        klavír, keyboard

Mgr. Art. Lenka Uhrincová                     klavír

Mgr. Art. Frederika Vavrovičová           zobc. flauta, klarinet, saxofón 

Mgr. Eva Zaicová                                     husle

 

Výtvarný odbor

Bc. Jana Mikulášková                  kresba, maľba, grafika

Mgr. Hana Nagyová                      keramika, kresba, maľba, grafika / materská dovolenka/

Bc. Žaneta Klimentová                 kresba, maľba, grafika

Mgr. Terézia Okenicová                keramika

Bc. Dominika Potreská                 kresba, maľba, grafika – Unín

Mgr. Gabriela Vávrová                  kresba, maľba, grafika

 

Tanečný odbor                   

Mgr. Hana Nagyová                      klasický, ľudový, moderný tanec / materská dovolenka/

Mgr. Ingrid Papánková                 klasický, ľudový, moderný tanec

Veronika Winklerová, DiS. art.     klasický, ľudový, moderný tanec

 

Nepedagogickí zamestnanci

Alena Langová                               administratívna pracovníčka

Lucia Gergel                                 upratovačka, školníčka

Beáta Stančáková                         upratovačka

 

 

Vstúpte do nášho sveta.

Štúdium na našej škole pomáha rozvíjať talent a objavovať nové možnosti.