1/2020   Zmluva Vema Bratislava 23.1.2020

2/2020  Zmluva pracovná zdravotná služba  29.1.2020

3/2020 Dodatok k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 09062011   17.9.2020

4/2020 Zmluva o certifikáte  25.11.2020