1/2019 Dodatok k zmluve ZŠ Kopčany zverejnené 21.1.2019

2/2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zverejnené 8.3.2019

3/2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb zverejnené 11.3.2019

4/2019 Dodatok z mluve o poskytovaní verejných služieb 13.3.2019

5/2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21.5.2019

6/2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb VEMA  31.7.2019

7/2019 Zmluva S DDS NN Tatry . Sympatia 5.9.2019

8/2019 Dôchodková spoločnosť Tatra banka.a.s.. 20.9.2019

9/2019 Zmluva o ochrane osobných údajov   6.12.2019