Obj. 01-1-2023 zverejnené 23.1.2023

Obj.01-2-2023 zverejnené 13.2.2023

Obj.01-3-2023 zverejnené 23.3.2023

Obj.02-3-2023 zverejnené 3.4.2023

Obj.01-4-2023 zverejnené24.4.2023

Obj.01-5-2023 zverejnené 15.5.2023

Obj. 02-5-2023 zverejnené 23.5.2023

Obj. 01-6-2023 zverejnené12.6.2023

Obj. 02-6-2023 zverejnené 3.7.2023

Obj. 01-8-2023 zverejnené 7.9.2023

Obj. 01-9-2023 zverejnené 14.9.2023

Obj. 02-9-2023 zverejnené 6.10.2023

Obj. 01-10-2023 zverejnené 27.10.2023

Obj. 01-11-2023 zverejnené 16.11-2023

Obj. 02-11-2023 zverejnené 7.12.2023

Obj. 01-12-2023 zverejnené 27.12.2023