Obj. 01-1-2018 zverejnené 22.1.2018

Obj. 02-1-2018 zverejnené 13.2.2018

Obj. 03-1-2018 zverejnené 13.3.2018

Obj. 03-2-2018 zverejnené 22.3.2018

Obj. 04-1-2018 zverejnené 24.4.2018

Obj. 04-2-2018 zverejnené 3.5.2018

Obj. 05-1-2018 zverejnené 11.5.2018

Obj. 05-2-2018 zverejnené 22.5.2018

Obj. 05-3-2018 zverejnené 1.6.2018

Obj. 06-1-2018  zverejnené 11.6.2018

Obj. 06-2-2018 zverejnené 2.7.2018

Obj. 07-1-2018 zverejnené 12.7.2018

Obj. 08-1-2018 zverejnené 3.9.2018

Obj. 09-1-2018 zverejnené 12.9.2018

Obj. 10-1-2018 zverejnené 12.10.2018

Obj. 10-2-2018 zverejnené 23.10.2018

Obj. 10-3-2018 zverejnené 5.11.2018

Obj. 11-1-2018 zverejnené 13.11.2018

Obj. 11-2-2018 zverejnené 22.11.2018

Obj. 11-3-2018 zverejnené 4.12.2018

Obj. 12-1-2018 zverejnené 12.12.2018

Obj. 12-2-2018 zverejnené  24.12.2018