Zmluva o poskytovaní sluzieb 2017 zverejnené 1.3.2017

Zmluva o prenájme zverejnené 28.4.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zverejnené 31.5.2017

zmluva o prenájom Žaby bez jazyka zverejnené 13.6.2017

Zmluva T – com zverejnené 14.9.2017

Zmluva t-com 1 zverejnené 14.9.2017

Zmluva o nájme nebyt. priestorov zverejnené 1.10.2017

45/2017 -Zmluva o nebytových priestoroch – zverejnené 27.10.2017

46/2017 –Výpoveď zmluvy – zverejnené 28.12.2017

47/2017-Zmluva o poskytovaní služieb zverejnené 28.12.2017