Obj. 01-1-2017 zverejnené 23.1.2017

Obj. 01-2-2017 zverejnené 1.2.2017

Obj. 02-1-2017 zverejnené 13.2.2017

Obj. 02-2-2017 zverejnené 21.2.2017

Obj.02-3-2017 zverejnené 1.3.2017

Obj.-03-1-2017 zverejnené 13.3.2017

Obj.03-2-2017 zverejnené 21.3.2017

Obj. 03-3-2017 zverejnené 3.4.2017

Obj. 04-1-2017 zverejnené 11.4.2017

Obj. 04-2-2017 zverejnené 21.4.2017

Obj. 04-3-2017 zverejnené 2.5.2017

Obj. 05-1-2017 zverejnené 22.5.2017

Obj. 05-2-2017 zverejnené 1.6.2017

Obj. 06-1-2017 zverejnené 12.6.2017

Obj. 06-2-2017 zverejnené 21.6.2017

Obj. 06-3-2017 zverejnené 3.7.2017

Obj. 09-1-2017 zverejnené 11.9.2017

Obj. 09-2-2017 zverejnené 21.9.2017

Obj. 09-3-2017 zverejnené 2.10.2017

Obj. 10-1-2017 zverejnené 12.10.2017

Obj. 10-2-2017 zverejnené 23.10.2017

Obj. 10-3-2017 zverejnené 3.11.2017

Obj. 11-1-2017 zverejnené  13.11.2017

Obj. 11-2-2017 zverejnené 22.11.2017

Obj. 11-3-2017 zverejnené  5.12.2017

Obj. 12-1-2017 zverejnené 13.12.2017

Obj. 12-2-2017 zverejnené 22.12.2017

Obj. 12-3-2017 zverejnené 5.1.2018