Základná umelecká škola Holíč

Tanečný odbor

Hudobný odbor

výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor je miestom, kde študenti môžu objaviť svoje umelecké nadanie, rozvíjať svoju kreativitu a používať rôzne výtvarné techniky.

Tanečný odbor na našej škole ponúka možnosť študentom rozvíjať svoj talent, objavovať nové tanečné štýly a prezentovať sa na vystúpeniach.

Hudobný odbor ponúka študentom možnosť rozvíjať hudobné zručnosti, hrať na rôzne hudobné nástroje a vystupovať na koncertoch a súťažiach.

Pozývame deti a ich rodičov na zápis do našej ZUŠ.

POZOR!!! Termíny sú rozdelené podľa odborov: Hudobný, Tanečný, Výtvarný. Poprosíme rodičov, aby sa pred zápisom zaregistrovali tu alebo v časti Informácie / Prihláška – poprosíme o vyplnenie údajov a vytlačenú, podpísanú prihlášku s čestným vyhlásením priniesli na zápis v daný termín. Pokiaľ máte záujem o elokované pracovisko Unín, Kopčany, Brodské – poprosíme o elektronickú prihlášku a termín zápisu Vám dáme vedieť. Ďakujeme a tešíme sa na Vás…

Prosím kliknite na nasledujúci odkaz:

Prihláška do ZUŠ Holíč

Poprosíme prihlásiť sa v časti - Informácie - Prihláška

Poprosíme prihlásiť sa v časti - Informácie - Prihláška

dramaticky odbor 24 maskazlta
zavervystava24
zaverkoncertunin24
06

Základná umelecká škola v Holíči vznikla v roku 1965. Z pôvodných štyroch učiteľov v hudobnom odbore sa postupne škola rozšírila o výtvarný ( 1970 ) a tanečný ( 1994 ) odbor , kde v súčasnosti pracuje okolo 30 zamestnancov a študuje tu okolo 800 žiakov. V priebehu svojej existencie tu pôsobilo i pôsobí veľa kvalitných umelcov i pedagógov. Z najznámejších je dôležité spomenúť p. Jána Melkoviča, vynikajúceho hudobníka ,skladateľa, ktorý v poslednom období svojho života pôsobil v Radošinskom naivnom divadle ako herec a predovšetkým ako veľmi úspešný skladateľ. Najväčšou osobnosťou z umelcov, ktorých ZUŠ Holíč vychovala a tiež v nej pôsobili je nesporne Doc. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. Je odchovankyňou bratislavského konzervatória a Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne v odboroch klavír a zborové dirigovanie. V súčasnosti je zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru a pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave ako docentka zborového dirigovania. ZUŠ v Holíči patrí k najdôležitejším tvorcom a organizátorom kvalitnej kultúry a umenia v meste.

Pravidelne organizuje hudobné koncerty vo svojej rekonštruovanej sále, koncerty hudobného, tanečného odboru v kultúrnom dome i v mestskom amfiteátri, ktorý pojme až 2000 divákov. V zámockých priestoroch a v priestoroch Pizzerie Ristorante organizuje pravidelne výstavy výtvarného odboru. V našej základnej umeleckej škole pracuje i niekoľko významných súborov. Z ľahších žánrov je to najmä hudobná skupina The Smiles, ktorá sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach regionálnych i celoslovenských súťažiach. Tanečná skupina Jump of the street zasa veľmi významne reprezentuje školu na verejnosti i súťažiach v moderných štýloch ako je hip-hop, show dance a pod. V ľudovom žánri sa prezentuje cimbalová hudba školy a ľudový súbor Valša, ktorý v sebe zahŕňa spev, zborový spev, tanec i hudbu typického holičského regiónu. Reprezentuje našu školu i mesto na folklórnych slávnostiach v Holíči, v okolí ale napr. i v Hložanoch, ktoré sú významnou slovenskou komunitou v Srbskej Vojvodine. Žiaci ZUŠ v Holíči sú pravidelne prijímaní na stredné školy umeleckého zamerania a ako jednotlivci sa tiež pravidelne umiestňujú na medailových pozíciách rôznych súťaží. 

Vstúpte do nášho sveta.

Štúdium na našej škole pomáha rozvíjať talent a objavovať nové možnosti. 

Our Services

Camping

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved. 

Long Walks

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved. 

Sport Events

Procuring education on consulted assurance in do. Is sympathize he expression mr no travelling. Preference he he at travelling in resolution. So striking at of to welcomed resolved.