Zmluva o nájme nebytových priestorov Kollárova zverejnené 3.2.2023