Výtvarný odbor

Výtvarný odbor na ZUŠ Holíč má dlhoročnú tradíciu. Možnosť navštevovať tento odbor majú už deti predškolského veku až študenti stredných škôl, ktorí prejavujú záujem o výtvarnú činnosť. Cieľom vyučovania je podchytiť a predovšetkým rozvíjať nadanie každého jednotlivca s individuálnym prístupom. Rozvíjať cítenie, myslenie a estetiku, otvorenosť voči spontánnosti a prežívaniu. Úsilie o to, aby žiak podľa svojich schopností získaval hlbší pohľad na okolitý svet a seba samého a dokázal to vyjadriť svojou výtvarnou činnosťou. Žiakom, ktorí sa zaujímajú o štúdium na stredných a vysokých školách výtvarného zamerania, poskytnúť prípravu na talentové skúšky. Žiaci výtvarného odboru majú možnosť sa rozvíjať nielen v kresbe, maľbe, grafike, dekoračnej činnosti a v modelovaniu, ale poznávať aj nové netradičné materiály, v skupine spolupracovať pri objektovej tvorbe a poznávať svet počítačovej grafiky. Žiaci každoročne prezentujú svoju výtvarnú tvorbu na vianočnej výstave, výstave v priestoroch Pizzérie Ristorante a záverečnej výstave v priestoroch zámockého depozitu. Súčasťou prezentácie žiakov sú aj ich úspechy v rôznych medzinárodných a celoslovenských súťažiach.

Pani učiteľka Bc. Žaneta Klimentová so žiakmi

DSCN5306

Pani učiteľka Bc. Jana Mikulášková so žiakmi

DSCN3564 DSCN3566

Pani učiteľka Mgr. Gabriela Vávrová so žiakmi

DSCN3568 DSCN3570
Pani učiteľka Mgr. Ľudmila Pfefferová so žiakmi

foto keramika