Zoznam zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľ                               Peter Kovárik, DiS. art.                                 keyboard

Zást. riaditeľa     Mgr. Veronika Zapletalová, PhD.     zobc. flauta, priečna flauta

 

Hudobný odbor

Elena Čavojská, DiS. art.                          akordeón, klavír, hudobná náuka

Stanislav Dávid, DiS. art.                         zobcová flauta, trúbka, tenor, bicie

Mária Janková, DiS. art.                          akordeón, klavír, hudobná náuka

Margita Jurigová, DiS. art.                      gitara, violončelo

Bc. Veronika Kopečková                          zobc. flauta, klavír, keyboard, husle, HN                                                                                                    / Kopčany, Brodské, Unín/

Nikola Gašová, DiS.                                  husle, kontrabas, HN

Denisa Meteličková, DiS. art.                 klavír

Mgr. Zuzana Papánková                          klavír,  hudobná náuka                                                                         / pobočka Brodské, Kopčany /

Henrieta Palkovičová, DiS. art.              spev

Ľubomíra Pechová , DiS. art.                   spev / Holíč, Brodské, Unín /

PhDr. Libor Púček                                     gitara

Miloslav Slezák                                           klavír, keyboard

Mgr. Erika Tolnaiová                                klavír, keyboard

Mgr art. Frederika Vavrovičová              zobc. flauta, klarinet, saxofón

Mgr. Eva Zaicová                                       husle

 

Výtvarný odbor

Bc. Jana Mikulášková                   kresba, maľba, grafika

Mgr. Hana Jašová                          keramika, kresba, maľba, grafika

Bc. Žaneta Klimentová                  kresba, maľba, grafika

Mgr. Gabriela Vávrová                  kresba, maľba, grafika

 

Tanečný odbor                   

Barbora Exnerová                     klasický, ľudový, moderný tanec

Bc. Adriana Ferenčíková          klasický, ľudový, moderný tanec

Mgr. Hana Jašová                      klasický, ľudový, moderný tanec

Lukáš Jureňa                              klasický, ľudový, moderný tanec

 

Nepedagogickí zamestnanci

Alena Langová                                administratívna pracovníčka

Helena Iršová                                 upratovačka, školníčka

Beáta Stančáková                          upratovačka