Tanečný odbor

Vľavo dolu – Barbora Barkóciová

Vpravo hore – Mária Kutalová