Strunové oddelenie

Zľava:

Erik Vanek – gitara

František Plhal – husle, husľový súbor

Margita Jurigová – violoncello, gitara