Dychové oddelenie

Zľava:

Mgr. Veronika Zapletalová PhD – zástupca riaditeľa, priečna flauta, zobcová flauta

Márius Vlk – klarinet, saxofón

Bc. Veronika Papánková – hoboj, zobcová flauta, ľudová hudba, klavír, husle

Stanislav Dávid – trúbka, plechové dychové nástroje, bicie