Akordeónové oddelenieZľava:

Mária Janková – akordeón, hudobná náuka, klavír

Peter Kovárik – riaditeľ školy, korepetícia akordeón, keyboard, hudobná skupina

Elena Čavojská – akordeón, hudobná náuka, klavír