Tanečný odbor

Tanečný odbor má na Základnej umeleckej škole v Holíči dlhodobú tradíciu. Za svoju existenciu si vybudoval svoju stálu základňu. Žiaci vo veku od 5 rokov prechádzajú tanečnou prípravou, kde žiaci spoznávajú jednoduché výrazové prostriedky. Pedagógovia sa zameriavajú na formu vyučovania hrou. Po dvojročnej tanečnej príprave sa učia základom klasického, ľudového a moderného tanca. Cieľom vyučovacieho procesu základného štúdia tanečného odboru je najmä všestranná tanečná výchova našich žiakov. Špecializáciou pedagógov ZUŠ Holíč je súčasný moderný tanec a jeho scénické prevedenie. V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu pôsobiť v súboroch ľudového tanca, moderného scénického tanca alebo pokračovať v štúdiu na tanečnom konzervatóriu.
Sídli v Holíči na Kollárovej ul. č. 20 vedľa mestskej športovej haly vľavo.
Žiaci i učitelia majú k dispozícii 2 veľké tanečné sály s hudobnou technikou , zrkadlami, protihlučnou výplňou stien a priestornými šatňami so sprchou. Výučbu tanečného odboru poskytujú dve učiteľky.

Pani učiteľka Mária Kutalová so žiakmi:

DSCN3930

 

Pani učiteľka Barbora Barkóciová so žiakmi:

DSCN3591 copy     DSCN3592 copy

Telefónny kontakt je na č. 0346685023
alebo na centrále  034668362