Hudobná náuka

Milí žiaci hudobnej náuky !

Keďže je teraz doba koronavírusová a my sa nemôžeme stretávať, budeme vám raz do týždňa posielať kvízy na precvičenie vašich vedomostí (stačí rozkliknúť link pod ročníkom). Vieme, že máte veľa povinností s učivom zo ZŠ, preto vás nechceme zaťažovať. Berte to ako spestrenie vašich dní.

 Kvízy sú v češtine, ale vy im budete rozumieť.

Ak niečo nebudete vedieť, nevadí, kvíz sa dá robiť opakovane. Aj keď nezískate plný počet bodov, tiež nebuďte zúfalí. Berte to ako zábavu.

Budeme rady, ak nám napíšete, aký najvyšší počet bodov sa vám podarilo získať ( priradiť aj ročník, napr. 1.r. 17/17 ) 

Držíme vám palce a dúfame, že ste disciplinovaní a zdraví.

Myslíme na vás !

 Vaše pani učiteľky HN.

Kontakty : maria.jankova@zusholic.sk,

                       elena.cavojska@zusholic.sk,

                       veronika.kopeckova@zusholic.sk , 

                       nika.lanikova@gmail.com

 

Výzva na týždeň od 22.6.2020 – 26.6.2020 

Žiaci p.uč. Čavojskej 

 Milé deti,

ďakujem vám aj vašim rodičom za vynaloženie úsilia pri riešení úloh počas online vyučovania a teším sa na osobné stretnutia v novom školskom roku.

Želám všetkým  pekné prázdniny !

uč. Čavojská

 

Žiaci p.uč. Kopečkovej

Milé deti prípravného štúdia a hudobnej náuky,  tento týždeň (22.6.-26.6.) je posledný školský týždeň a ja sa chcem s Vami rozlúčiť. Ďakujem vám deťom aj rodičom za zvládnutie výuky na diaľku počas pandémie, bolo to určite pre všetkých náročné obdobie, ktoré ste však veľmi dobre zvládli.

 

Prajem Vám krásne prázdniny, veľa slniečka, veľa oddychu, aby ste načerpali sily do nového školského roka, ktorý bude, dúfajme, už v tradičnom režime. Veľmi sa teším na osobné stretnutia, ktoré nenahradí žiadna výuka online.

 

Krásne prázdniny milé deti !

 

 

Žiaci p.uč. Jankovej

Milé deti!

Posielam vám úlohy na posledný týždeň školského roka.

 

PŠ I   utorok+ štvrtok    13:15- 14:00

utorok+ štvrtok    14:05- 14:50

streda+ piatok      13:15- 14:00

 

Precvičíme si písanie nôt. Ako vždy, píšeme celé noty ( prázdne hlavičky bez nožičiek). Potom, čo napíšete noty, farebne ich zakrúžkujte. Pozor na a2! Pamätajte si, že je tmavomodrá, aj keď má cez hlavičku pomocnú čiaru!:)

 

Husľový kľúč:   c1 d1 g1 a1 e1 f1 h1 c2 c1 e1 g1 h1 d1 f1 a1 c2 II

Husľový kľúč:   c2 e2 d2 f2 a2 g2 f2 e2 d2 c2 II

 

V Hudobnom zošitku si precvičujte čítanie nôt na str. 43 a 44.

Čítanie na rytmické slabiky si precvičte na tých istých stranách.

 

 

PŠ starší      streda     14:05- 14:50

 

ale aj

PŠ II            utorok    14:55- 15:40

streda    14:55- 15:40

 

 

Precvičíme si písanie nôt, píšeme celé noty.

husľový kľúč:  c1 d1 g1 a1 h1 c2 e1 f1  c2 a1 h1 g1 e1 c1 f1 d1 II

husľový kľúč:  c2 d2 g2 a2 h2 c3 e2 f2  c3 a2 h2 g2 e2 c2 f2 d2 II

 

 

Opíšte si písmená, potom ich napíšte notami:

RPKB I KBKK I PRKR I BPBR II

 

Nezabudnite si precvičovať čítanie nôt.

Želám úspešné riešenie aj týchto posledných úloh.

Prosím rodičov, aby odoslali všetko, čo zatiaľ nestihli, verím, že deti úlohy vypracovali.

Platia hodiny z minulého týždňa, kto má záujem o konzultácie v škole:

Štvrtok  12:00-12:45;  Piatok 12:00-12:45;   Piatok 13:00-13:45

 

Pre vysvedčenia si môžete prísť   štvrtok 12:00-16:30; piatok 11:00-15:00; pondelok 29.6.2020 13:00-15:00; utorok 30.6.2020 8:30-11:00

 

ĎAKUJEM VŠETKÝM RODIČOM ZA SPOLUPRÁCU V TÝCHTO MIMORIADNYCH MESIACOCH!!!!

Mária Janková, učiteľka HN

 

 

Výzva na týždeň od 15.6.2020 – 19.6.2020

  Žiaci p.uč. Čavojskej 

 

 Milí žiaci,

Ak sa vám podarí vyriešiť úlohy pre tento týždeň, prosím,  odpovede mi  pošlite na elena.cavojska@zusholic.sk (foto)

 Ďakujem.

 

1.roč.

Pracovný zošit str.46 – Doplniť správnu odpoveď „áno-nie . Úlohy platia aj pre deti od p. uč. Gašovej.

  2.roč.

Pracovný zošit str. 72 –  Tajnička

3.roč.

Pracovný zošit str. 79 – zopakovať si stupnice durové a molové

  4.roč.

Pracovný zošit str. 74 –  Kvíz

  1.r./2.č.

Pracovný zošit str. 78 –  OSEMSMEROVKA

 2.r./2.č. + 3.r./2.č.

Dokončiť zadania z minulých týždňov

 

 

 Žiaci p. uč. Kopečkovej – elokované pracoviská UNÍN, Brodské, Kopčany

 Milé deti,

tento týždeň (8.6.-12.6.) si zopakujte učivo, čo sme sa už naučili, a môžete si zaspievať pesničky, ktoré  zadávam pre všetkých žiakov hudobnej náuky.

Kop1Kop2kop3

Žiaci p.uč. Jankovej

Milí žiaci!

Tento týždeň si precvičíme písanie nôt, aj rytmické čítanie a zápis rytmu.

PŠ I    utorok- štvrtok  13:15- 14:00

utorok- štvrtok  14:05- 14:50

streda- piatok    13:15- 14:00

 

Píšeme celé noty, čiže prázdne hlavičky bez nožičiek. Poprosím rodičov o pomoc, ak by bol problém so zápisom podľa písmen, aby diktovali noty. Ďakujem!

husľový kľúč:  c1  e1  d1  g1  e1  a1  d1  f1  h1  c2  f1  c1  g1  h1  a1  c2 II

husľový kľúč:  c2  d2  e2  f2  g2  a2  f2  d2  g2  e2  c2  a2 II

 

Čítajte si pesničky v Hudobnom zošitku menami nôt, aj rytmickými slabikami.

PŠ starší     streda   14:05- 14:50

ale aj

PŠ II             utorok  14:55- 15:40

streda   14:55- 15:40

Píšeme celé noty.

husľový kľúč:  d1  f1  a1  c2  c1  e1  g1  h1  c2  g1  h1  f1  a1  e1  c1  d1  II

husľový kľúč:  d2  f2  a2  c3  c2  e2  g2  h2  c3  g2  h2  f2  a2  e2  c2  d2  II

 

Opíšte si písmená, potom „ mestá“ prepíšte notami. Nezabudnite na čítanie miest, ak ste šikovní, aj ich vytlieskajte.

KPBR I BPKP I RPKB I KKKB II

 

 

 

————————————————————————–

 

 

Výzva na týždeň od 8.6.2020 – 12.6.2020

Žiaci p.uč. Čavojskej

  Milí žiaci,

Úloha pre vás na tento týždeň je, aby ste si vypracovali zadania, ktoré ste ešte nestihli. Ak sa vám ich podarí vyriešiť, prosím, odpovede mi  pošlite na : elena.cavojska@zusholic.sk (foto)

Ďakujem a nech sa vám pri riešení darí !

 

 Žiaci p. uč. Kopečkovej – elokované pracoviská UNÍN, Brodské, Kopčany

 

Milé deti prípravného štúdia,

tento týždeň (8.6.-12.6.) si zopakujte učivo, čo sme sa

už naučili, a môžete si zaspievať pesničky, ktoré  zadávam pre všetkých žiakov hudobnej náuky.

 Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

cerv.jablcko

Pobočka Brodské

 

čia vína

Pobočka Kopčany  štvrtok12.25-13.10h p.uč Kopečková

Bodaj by Vás

Žiaci p.uč. Jankovej

Milé deti!

PŠ I, PŠ starší, PŠ II

Úloha na tento týždeň pre Vás všetkých je, aby ste si doriešili úlohy, ktoré ste ešte nestihli a poslali mi ich. Viem, že ste nastúpili do školy, ale poproste rodičov, aby zaslali vami vypracované úlohy.

Potešte sa aj počúvaním hudby. Na stránke stream.filharmonia.sk  si nájdite  Vzdelávacie a rodinné koncerty: Hudobná akadémia III, koncert  pod názvom Klasická hudba a folklór. Určite budete mať príjemné zážitky. Pozvite na sledovanie tohto koncertu aj rodičov a súrodencov.

 

Naďalej platí ponuka konzultácie cez Skype, treba si len dohodnúť termín.

Buďte zdraví a trpezliví!         Mária Janková

 

Žiaci p. uč. Gašovej 

Milí žiaci, p. učiteľka Gašová v najbližších dňoch čaká mimoriadne užasná vec – narodí sa jej dieťatko…

Poprosím Vás riadte sa pokynmi od p. uč. Čavojskej – 1. ročník viď vyššie. Taktiež splnené úlohy posielajte p. uč. Čavojskej na elena.cavojska@zusholic.sk . ďakujeme.

 

——————————————————————————————–

 

 

Výzva na týždeň od 1.6.2020 – 5.6.2020

Žiaci p.uč. Čavojskej

  

Milí žiaci,

Opäť mám pre vás nové úlohy. Ak sa vám ich podarí vyriešiť, prosím, pozrite sa aj na zadania z minulých týždňov. Čakajú tam na vás zaujímavé úlohy, kvízy, tajničky, testy. Odpovede mi  pošlite na elena.cavojska@zusholic.sk (foto)

Ďakujem a nech sa vám pri riešení darí !

1.roč.

Pracovný list – Hudobná matematika

   – spočítať hodnoty nôt a pomlčiek

Cavojska1

2.roč.

Pracovný zošit str. 70 – názvy intervalov

 

3.roč.

Pracovný zošit str. 77 – intervaly, molové stupnice+akordy

 

4.roč.

Pracovný zošit str.62,63 – molové stupnice – opakovanie

 

1.r./2.č.

Pracovný zošit str.77 – kvíz č.6

 

2.r./2.č.

Pracovný zošit str.84 – Hudobná teória – základné učivo

Vypracovať otázky  č.1-8

 

 3.r./2.č.

Abs.otázka    č.9   a) Hudobné smery 20.st.                  b) dominantný septakord, zmenšený septakord

 

 

 

Žiaci p. uč. Kopečkovej – elokované pracoviská UNÍN, Brodské, Kopčany

Milé deti prípravného štúdia,

tento týždeň (1.6.-5.6.) máme úlohu v pracovnom liste oddychovú –  bludisko. Pre deti čo majú radi angličtinu je zadanie PL – notičky v husľovom, ale pozor aj v basovom kľúči. Tieto dva kľúče prosím nezamieňajte si.

 

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

 

Pobočka Kopčany  štvrtok12.25-13.10h p.uč Kopečková

kopečková1kopečkova2

Hudobná náuka pobočky 1.6.2020 – 5.6.2020

 

Pobočka Brodské  pondelok  13.15 -14.00h p.uč Kopečková

Mladší žiaci +Starší žiaci – úloha v pracovnom liste spoločná a to hudobný kvíz.

kopečkova3

Pobočka Unín  streda 12.45 -13.30h p.uč Kopečková

skupina II : úloha formou pracovného listu -Durové stupnice opakovanie

kopečk4

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

skupina I : vypracovať strany 50,51 z pracovného zošita, Pš pracovný list

 

 

 

Pobočka Kopčany  štvrtok12.25-13.10h p.uč Kopečková

 1. skupina

Mladší žiaci:  pracovný list pre Pš I, Pš II

kopečková1kopečkova2

Starší žiaci (2. ročník a vyššie)- úloha v pracovnom liste Durové stupnice

kopečk4

štvrtok 13.15-14.00h p.uč Kopečková

 1. skupina

Starší žiaci vypracovať pracovný list – Molové stupnice

kop5

Žiaci p.uč. Jankovej

Vážení rodičia, milé deti!

Posielam úlohy na nový týždeň, verím že si poradíte. Sú to cvičenia na upevnenie už prebraného učiva.

 

PŠ I     utorok+ štvrtok  13:15- 14:00

utorok+ štvrtok   14:05-14:50

streda+ piatok     13:15-14:00

jankova1

PŠ starší               streda 14:05- 14:50

 

ale aj žiaci PŠ II   utorok  14:55- 15:40

streda  14:55- 15:40

 

 

Precvičíme si písanie nôt, môže to byť aj formou diktátu ( rodičia noty diktujú ), alebo si písmenká napíšte pod notovú osnovu, a presne nad názov noty napíšte notu. Píšeme celé noty, čiže len prázdne hlavičky.

 

Husľový kľúč: a1 c2 h1 f1 c1 e1 d1 g1 e1 a1 c2 f1 c1 g1 d1 h1 c2 II

Husľový kľúč: a2 c3 h2 f2 c2 e2 d2 g2 e2 a2 c3 f2 c2 g2 d2 h2 c3 II

 

 

RBRK I PKPB I RRKK I RPKB II

Opíšte si písmená, prepíšte ich notami.

Precvičujte si čítanie miest, ak ste šikovní, môžete si ich aj vytlieskavať.

 

Prosím Vás, aby ste mi naďalej posielali vypracované úlohy, naše osobné stretnutie je zatiaľ v nedohľadne.

Vážení rodičia!  Stále platí možnosť konzultácie cez Skype, len si treba dohodnúť termín.

 

Buďte zdraví a trpezliví!      Mária Janková

 

 

 Žiaci p. uč. Gašovej 

Milí žiaci, p. učiteľka Gašová v najbližších dňoch čaká mimoriadne užasná vec – narodí sa jej dieťatko…

Poprosím Vás riadte sa pokynmi od p. uč. Čavojskej – 1. ročník viď vyššie. Taktiež splnené úlohy posielajte p. uč. Čavojskej na elena.cavojska@zusholic.sk . ďakujeme.

 

 

——————————————————————————————————————-

 

Výzva na týždeň od 25.5.2020 – 29.5.2020

  Žiaci p.uč. Čavojskej

 Milí žiaci,

úlohy pre tento týždeň sú nachystané.  Ak sa vám ich podarí vyriešiť, prosím, pozrite sa aj na zadania z minulých týždňov.  Odpovede mi  pošlite na elena.cavojska@zusholic.sk (foto)

Ďakujem.

 

 1.roč.

Dokončiť si úlohy z minulých týždňov.

 

 2.roč.

Pracovný zošit str. 69 – stupnice+kvintakordy

 

 3.roč.

Pracovný zošit str. 76 – opakovanie

 

 4.roč.

Pracovný zošit str. 58 – doplniť názvy intervalov

 

 1.r./2.č.

Pracovný zošit str. 64 – hudba 20.st+skladatelia v tabulke

 

2.r./2.č.

Pracovný zošit str. 87 – hudobné pojmy – prečítať

 

3.r./2.č.

Absolventské otázky – č.8  Ruská hudba

 

 

 Žiaci p. uč. Kopečkovej – elokované pracoviská UNÍN, Brodské, Kopčany

 Milé deti prípravného štúdia,

tento týždeň (25.5.-29.5.) nás čaká opakovanie, čo už vieme a naučili sme sa počas školského roka.

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

Pobočka Kopčany  štvrtok12.25-13.10h p.uč Kopečková

kopečková 1kopečková2

 Hudobná náuka pobočky 25.5.2020 – 29.5.2020

 Pobočka Brodské  pondelok  13.15 -14.00h p.uč Kopečková

Mladší žiaci  : vypracovať  strany 58,59 z pracovného zošita

Starší žiaci : vypracovať pracovný list

kopečková4 kopečková3

 Pobočka Unín  streda 12.45 -13.30h p.uč Kopečková

skupina II : odkaz na dokument https://docs.google.com/forms/d/1cO0TRVvucnLplg3z53O3pXENzxot8AbSGAuneMqx4Ak/viewform?edit_requested=true

 

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

skupina I : vypracovať strany 48,49 z pracovného zošita, Pš opakovanie

 

Pobočka Kopčany  štvrtok12.25-13.10h p.uč Kopečková

 1. skupina

Mladší žiaci:  vypracovať strany 42,43,44 z pracovného zošita,

úloha opakovanie – pracovný list pre Pš I, Pš II

 

Starší žiaci (2. ročník a vyššie) odkaz na dokument https://docs.google.com/forms/d/1Uc1burOMqSYsFaYJtCqy72kmnXtH_VpN60Bny_yXlBg/viewform?edit_requested=true

 

štvrtok 13.15-14.00h p.uč Kopečková

 1. skupina

Starší žiaci vypracovať pracovný list

 KOP6 KOP5

 Žiaci p.uč. Jankovej

Vážení rodičia!

Ďakujem všetkým, ktorí svojim deťom pomáhate technicky, aby sa dostali k úlohám, ktoré im posielam na vypracovanie, a zároveň mi aj posielate vypracované úlohy. Naša práca na diaľku bez Vás , vzhľadom na vek  detí,  jednoducho nie je možná. Táto spolupráca je v týchto časoch nevyhnutná, Váš postoj zároveň ukazuje vašim deťom dôležitosť nášho vzdelávania. Ešte raz veľká vďaka!  Zároveň Vás prosím, aby ste nepoľavili, viem, že aj deťom sa pracuje stále ťažšie bez kontaktu s pedagógmi. Naším spoločným záujmom je dobrý základ k pokračovaniu v štúdiu niečoho tak krásneho, ako je hudba.

 Milé deti!

Posielam Vám úlohy na tento týždeň.

PŠ I     utorok+ štvrtok  13:15- 14:00

utorok+ štvrtok   14:05- 14:50

streda+ piatok     13:15-14:00

 

Precvičujte si čítanie nôt v celom Hudobnom zošitku, takisto čítajte rytmickými slabikami titi, tá, tájá, tájájá a nezabudnite ani na pomlčky, ktorým hovoríme nič. Pokračujte  v precvičovaní rytmu aj podľa stránky Visual Musical Minds :  Introduction to Rhythm Reading ( prvé 2 lekcie by ste mali zvládnuť)

Verím, že ste sa počas pandémie venovali aj počúvaniu hudby a zoznámili ste sa mnohými nástrojmi, ale aj krásou ľudského hlasu. Myslím si, že ste mali vďaka odporúčaným koncertom veľmi príjemné spoločné zážitky i s rodičmi, alebo súrodencami. Určite vám odporučím aj ďalšie.

 

 PŠ starší streda 14:05-14:50

Precvičíme si písanie nôt. Na začiatok notovej osnovy si napíšte husľový kľúč a pokračujeme notami

( píšeme celé noty- prázdne hlavičky bez nožičiek) :

 1. notová osnova: c1 e1 d1 f1 c1 d1 g1 a1 h1 f1 a1 h1 g1 c2 h1 a1 g1 f1 e1 d1 c1 dvojitá taktová čiara
 2. notová osnova: c2 e2 d2 f2 c2 d2 g2 a2 h2 f2 a2 h2 g2 c3 h2 a2 g2 f2 e2 d2 c2 dvojitá taktová čiara

Ak by sa vám noty nezmestili do jednej notovej osnovy, nezabudnite na husľový kľúč aj na začiatku druhej notovej osnovy!

Precvičujte si čítanie nôt podľa Hudobného zošitka, hlavne strany 43, 44 a 47, 48, 49

Precvičíme si aj naše mestá. Najprv si opíšte písmená a potom ich prepíšte notami. Nezabúdajte, že všetky hlavičky musia byť vyfarbené.

BKBP I RKKR I RPKB I BKPR II

Precvičujte si rytmus na čítaní miest, aj podľa stránky Visual Musical Minds :  Introduction to Rhythm Reading ( prvé 2 lekcie by ste mali zvládnuť)

Verím, že ste sa počas pandémie venovali aj počúvaniu hudby a zoznámili ste sa mnohými nástrojmi, ale aj krásou ľudského hlasu. Myslím si, že ste mali vďaka odporúčaným koncertom veľmi príjemné spoločné zážitky i s rodičmi, alebo súrodencami. Určite vám odporučím aj ďalšie.

 

PŠ II     utorok 14:55- 15:40

streda  14:55- 15:40

 

Precvičíme si písanie nôt. Na začiatok notovej osnovy si napíšte husľový kľúč a pokračujeme notami   ( píšeme celé noty- prázdne hlavičky bez nožičiek) :

 1. notová osnova: c1 e1 d1 f1 c1 d1 g1 a1 h1 f1 a1 h1 g1 c2 h1 a1 g1 f1 e1 d1 c1 dvojitá taktová čiara
 2. notová osnova: c2 e2 d2 f2 c2 d2 g2 a2 h2 f2 a2 h2 g2 c3 h2 a2 g2 f2 e2 d2 c2 dvojitá taktová čiara

Ak by sa vám noty nezmestili do jednej notovej osnovy, nezabudnite na husľový kľúč aj na začiatku druhej notovej osnovy!

 

Precvičujte si čítanie nôt, použite noty z ktorých hráte. Keby ste potrebovali nejaký materiál, dajte mi vedieť, určite vám pomôžem.

 

Precvičíme si aj naše mestá. Najprv si opíšte písmená a potom ich prepíšte notami. Nezabúdajte, že všetky hlavičky musia byť vyfarbené.

BKBP I RKKR I RPKB I BKPR II

 

Precvičujte si rytmus na čítaní miest, aj podľa stránky Visual Musical Minds :  Introduction to Rhythm Reading ( prvé 2 lekcie by ste mali zvládnuť)

Verím, že ste sa počas pandémie venovali aj počúvaniu hudby a zoznámili ste sa mnohými nástrojmi, ale aj krásou ľudského hlasu. Myslím si, že ste mali vďaka odporúčaným koncertom veľmi príjemné spoločné zážitky i s rodičmi, alebo súrodencami. Určite vám odporučím aj ďalšie.

Ale hlavne: Buďte zdraví a trpezliví!

Mária Janková

Žiaci p. uč. Gašovej   

Milé deti,

mám pre vás na tento týždeň jedno zaujímavé a oddychové video.

Poznáme už mnoho hudobných nástrojov. Viete ale odkiaľ pôvodom pochádzajú?

Pozrite si nasledujúci kvíz a skúste si zatipovať 🙂

https://youtu.be/VosGKW7gL7Q

Taktiež môžete nesplnené úlohy z predchádzajúcich týždňov ešte stále posielať na môj email – nika.lanikova@gmail.com

Ďakujem.

 

————————————

Výzva na týždeň od 18.5.2020 – 22.5.2020

   

Žiaci p.uč. Čavojskej

Milí žiaci,

nové úlohy pre tento týždeň na vás čakajú. Ak sa vám ich podarí vyriešiť, prosím, pozrite sa aj na zadania z minulých týždňov.  Odpovede mi  pošlite na elena.cavojska@zusholic.sk (foto)

Ďakujem a nech sa vám pri riešení darí !

 1.roč.

Pracovný zošit str. 45 – doplniť hudobné výrazy ( v zošite nájdete pomôcky ) a zapamätať si hudobné pojmy

 2.roč.

Pracovný zošit str.68 – označiť noty v husľovom kľúči a doplniť názvy stupníc podľa predznamenania

 3.roč.

Pracovný zošit str. 74, 75 – stupnice rovnomenné a paralelné – prečítať si a porovnať

 4.roč.

Pracovný zošit str.68 – doplniť  „Áno-nie“  a vylúštiť krížovku

 1.r./2.č.

Pracovný zošit str.62 – 63  prečítať  Impresionizmus + C.Debussy, M.Ravel 

– hudobné ukážky :

https://www.youtube.com/watch?v=hlR9rDJMEiQ

https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E

 2.r./2.č.  

Pracovný zošit str.86 – Hudobné pojmy – prečítať

  3.r./2.č.

Počúvanie skladieb romantizmu

Kvíz – Určiť skladateľa a názov skladby

https://docs.google.com/forms/d/1AIItKdmoinjzdGqK7NSf15AiNU_jUQBDA7OVA30P8Ok/viewform?edit_requested=true&fbzx=-933749132218752436

 

Žiaci p. uč. Kopečkovej – elokované pracoviská UNÍN, Brodské, Kopčany

Milé deti prípravného štúdia,

tento týždeň Vám posielam úlohu formou pracovného listu. Zadanie znie – hudobná matematika. Teším sa na vaše správne odpovede.

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

Pobočka Kopčany  štvrtok12.25-13.10h p.uč Kopečková

kopečková1

 

Pobočka Brodské  pondelok  13.15 -14.00h p.uč Kopečková

Mladší žiaci  : vypracovať  strany 55,56 z pracovného zošita

Starší žiaci : prečítajte si prosím, zopakujte učivo o komornej hre prílohe

 

Pobočka Unín  streda 12.45 -13.30h p.uč Kopečková

skupina II

Mladší žiaci :  úloha opakovanie rytmických hodnôt- pracovný list pre Pš I, Pš II hudobná matematika

Starší žiaci : vypracovať  strany 44,45 z pracovného zošita

 

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

skupina I : vypracovať strany 46,47 z pracovného zošita

 

Pobočka Kopčany 1. skupina-  štvrtok 12.25-13.10h p.uč Kopečková

Mladší žiaci:  vypracovať strany 40,41 z pracovného zošita,

úloha opakovanie rytmických hodnôt- pracovný list pre Pš I, Pš II hudobná matematika

Starší žiaci (2. ročník a vyššie) odkaz na dokument https://docs.google.com/forms/d/1Pkn7FceK2Zdo_mcvU9y-leqO3R3LZHDtM-8icg3eO5c/viewform?edit_requested=true

 

štvrtok 13.15-14.00h p.uč Kopečková – 1.skupina

Starší žiaci odkaz na dokument  :

prečítajte si prosím, zopakujte učivo o komornej hre v prílohe

 kopečková2kopečková3

 

Žiaci p.uč. Jankovej

 Milí žiaci prípravného štúdia!

V priebehu tohto týždňa sa budeme venovať počúvaniu hudby. Zoznámime sa s rôznymi nástrojmi, aj so zložením komorného orchestra. Vyhľadajte si, prosím, stream.filharmonia.sk, Vzdelávacie  a rodinné koncerty, spomedzi nich si vyberte Hudobná akadémia I – Slovenský komorný orchester (29.11.2019). Prajem vám príjemný zážitok, možno spoločne i  s rodičmi.

  Rodičov prosím o technickú pomoc pri zasielaní vypracovaných úloh. Samotné vypracovanie zadaní je povinnosťou detí. Tento týždeň máte priestor aj  na vypracovanie zameškaných úloh, prosím všetkých o doručenie na moju adresu maria.jankova@zusholic.sk.

  Zároveň prosím o informáciu od rodičov detí PŠ I ohľadom nástrojov jednoduchým oznámením cez  e-mail.

         Všetkým ďakujem za spoluprácu, ale  hlavne : Buďte zdraví a trpezliví!

Mária Janková

 

  

Žiaci p. uč. Gašovej   

 

Milí žiaci,
tento týždeň si krátko zopakujeme stupnice.

Vypíšte do príslušného riadku správne tóny stupnice a nezabudnite na predznamenanie.
Pomôžte si PZ alebo zošitom a vypracovanú úlohu posielajte na email – nika.lanikova@gmail.com

Gašová

Taktiež upozorňujem, že väčšina z vás žiakov si úlohy vôbec neplní.
Sú vždy krátke a prispôsobené tak, aby to každý zvládol či už časovo alebo vzhľadom k vedomostiam, ktoré sme spolu v tomto ročníku nadobudli.
Prosím teda, aby ste mi nesplnené úlohy pomaly a postupne posielali aj spätne. Sú tu všetky na stránke.

Ďakujem, Gašová

 

———————————————————————————–

Výzva na týždeň od 11.5.2020 – 15.5.2020

 

       Žiaci p.uč. Čavojskej

 Milí žiaci a rodičia,

 nové zadania pre tento týždeň nepridávam.

Vzhľadom na to, že mnohí z vás ste sa doteraz venovali v prvom rade povinnostiam zo ZŠ a na hudobnú náuku vám nezostával čas, nechávam  vám nasledujúce dni priestor  na vypracovanie zadaní, ktoré sú tu uvedené  na každý týždeň podľa ročníkov. Odpovede mi, prosím, pošlite na elena.cavojska@zusholic.sk (foto)

 Ďakujem rodičom, ktorí pomáhajú  deťom pri odosielaní vypracovaných úloh a samozrejme všetkým žiakom, ktorí sú ochotní pracovať aj takto „na diaľku“.

 Teším sa na vás !

Uč. Čavojská

 

Žiaci p. uč. Kopečkovej – elokované pracoviská UNÍN, Broské, Kopčany

Milé deti prípravného štúdia, úloha na tento týždeň pozostáva z opakovania notičiek v pracovnom liste. Prosím pracujte aj s pracovnými zošitkami z hudobnej náuky.

 Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

Pobočka Kopčany  štvrtok12.25-13.10h p.uč Kopečková

Kopečkova1

Hudobná náuka pobočky 11.5.2020 – 15.5.2020

 Pobočka Brodské  pondelok  13.15 -14.00h p.uč Kopečková

Mladší žiaci  : vypracovať  strany 53,54 z pracovného zošita

Starší žiaci : odkaz na dokument  https://docs.google.com/forms/d/1wcnvc6AqHM659bAa3jnow8UlfGR1PThf4Vws5z0i74c/viewform?edit_requested=true

Pobočka Unín  streda 12.45 -13.30h p.uč Kopečková

skupina II

Mladší žiaci : vypracovať  strany 42,43 z pracovného zošita

Starší žiaci : odkaz na dokument

https://docs.google.com/forms/d/13GU0I7CC6_of3tV4BRelAGTzehqQJcU-aFVMdWOU1PE/viewform?edit_requested=true

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

skupina I : Odkaz na dokument

https://docs.google.com/forms/d/1Km84UkVxtkXrTNFmfvjQDIRqI43-7WQzGf11CB01RZE/viewform?edit_requested=true

Pobočka Kopčany  štvrtok   1 skupina:  12.25-13.10h p.uč Kopečková

Mladší žiaci:  vypracovať strany 38,39 z pracovného zošita

Starší žiaci (2. ročník a vyššie) pracovný list – opakovanie kvintakord,  paralelné a rovnomenné stupnice

štvrtok  1.skupina: 13.15-14.00h p.uč Kopečková

Starší žiaci odkaz na dokument  :

 kopečkova2

 Žiaci p. uč. Jankovej

Milí rodičia a žiaci prípravného štúdia!

Máme tu nový týždeň a prichádzajú na rad aj nové úlohy.

PŠ I    utorok+ štvrtok   13:15- 14:00

utorok+ štvrtok   14:05- 14:50

streda+ piatok     13:15- 14:00

 

V Hudobnom zošitku si na str.46 vyfarbite noty. Inú písomnú úlohu tu neriešte, ani nič nedopisujte.

Čítajte si noty menami, aj rytmickými slabikami ti ti, tá, tájá atď. na tejto strane a opakujte si pesničky z tohto zošita.

Prosím rodičov, aby skontrolovali zadania aj na stránke školy. Sú tam uvedené všetky úlohy podľa skupín od začiatku pandémie.

PŠ starší   streda    14:05- 14:50

Vypracujte, prosím úlohy s mestami. Najprv si opíšte zápis písmenami a potom vypracujte zápis notami. Čítajte si rytmus podľa písmen aj podľa nôt.

a)PKPP I BBKP I RPKB I KPKR II   b) BKPR I KBKB I PPRR I RPKB II

 

PŠ II   utorok  14:55- 15:40

streda   14:55- 15:40

Dostala sa ku mne informácia, že úlohu z týždňa 4.5.- 7.5.2020 ste nedostali všetci. Prosím preto rodičov, aby si informácie vyhľadali na stránke ZUŠ Holíč. Sú tam úlohy pre všetky skupiny podľa skupín od začiatku pandémie.

Vypracujte, prosím úlohy s mestami. Najprv si opíšte zápis písmenami a potom vypracujte zápis notami. Čítajte si rytmus podľa písmen aj podľa nôt.

a) PKPP I BBKP I RPKB I KPKR II         b)   BKPR I KBKB I PPRR I RPKB II

 

 Žiaci p. uč. Gašovej

 Milí žiaci,

tento týždeň si prosím zopakujte krížiky a béčka.
Poslúži vám na to toto krátke cvičenie, kde sa pod každú notu pokúste správne napísať jej názov.

gašová

Nezabudnite však, aké máme výnimky. Pomôcku nájdete vo svojich PZ alebo zošitoch.

Splnenú úlohu môžete posielať na email – nika.lanikova@gmail.com

 

————————————————-

Výzva na týždeň od 4.5.2020 – 7.5.2020

       

Žiaci p.uč. Čavojskej

 Milí žiaci,

mám pre vás nové úlohy. Ak sa vám ich podarí vyriešiť, prosím, pozrite sa aj na zadania z minulých týždňov. Čakajú tam na vás zaujímavé úlohy, kvízy, tajničky, testy. Odpovede mi  pošlite na elena.cavojska@zusholic.sk (foto)

Ďakujem a nech sa vám pri riešení darí !

 1.roč.

Pracovný zošit str. 41, 43 – doplniť taktové čiary

 2.roč.

Pracovný zošit str. 53 – doplniť taktové čiary

 3.roč.

Pracovný zošit str. 73 – doplniť noty

 4.roč.

Pracovný zošit str.56 – kvíz

 

1.r./2.č.

Pracovný zošit str.76 – kvíz č.5

 2.r./2.č. + 3.r./2.č.

HRA – priradiť dielo + skladateľ

https://quizlet.com/291543285/match

 

 Žiaci p. uč. Kopečkovej – elokované pracoviská UNÍN, Brodské, Kopčany

 Milé deti,

tento týždeň si precvičíme spoznanie hudobných nástrojov formou pracovného listu.

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

Pobočka Kopčany  štvrtok12.25-13.10h p.uč Kopečková

kopeckova 1kopeckova2

Hudobná náuka pobočky

 Pobočka Brodské  pondelok  13.15 -14.00h p.uč Kopečková

Mladší žiaci  : vypracovať  strany 51,52 z pracovného zošita

Starší žiaci : odkaz na dokument  https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA

vypočujte si túto skladbu prosím.

 

Pobočka Unín  streda 12.45 -13.30h p.uč Kopečková

skupina II

Mladší žiaci : vypracovať  strany 40,41 z pracovného zošita

Starší žiaci : odkaz na dokument

https://docs.google.com/forms/d/1KvOTmVVFeRe_zILzgDd6Lmn5EbqWAMCMp-xKN48mqb4/viewform?edit_requested=true

 

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

skupina I : Odkaz na dokument https://docs.google.com/forms/d/1Km84UkVxtkXrTNFmfvjQDIRqI43-7WQzGf11CB01RZE/viewform?edit_requested=true

 

Pobočka Kopčany 

štvrtok12.25-13.10h p.uč Kopečková – 1. skupina

Mladší žiaci:  vypracovať strany 36,37 z pracovného zošita

štvrtok 13.15-14.00h p.uč Kopečková – 1. skupina

Starší žiaci odkaz na dokument  :

https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ   

vypočujte si túto skladbu prosím.

 

Žiaci p.uč. Jankovej

Vážení rodičia a milé deti!

Na tento týždeň posielam úlohu, ktorej sa môžete venovať spoločne. Budete si rozvíjať rytmické zručnosti hravou formou. Na stránke visualmusicalminds.com si vyhľadáte Introduction to Rhythm Reading ( toto bude najnáročnejšia časť práceJ ). Má to viac dielov, prosím, aby ste naozaj začali  s č.1. Záleží na vašej pohotovosti, ale najprv si to pozrite „len tak“, aby ste vedeli čo vás čaká. Zistíte, že sa tam používajú aj slabiky, ktoré používame my- ti ti, tá, polovej note ale u nás hovoríme tájá, pri pomlčke hovoríme „nič“. Tie videá majú pomerne rýchle tempo, dúfam, že vás to neodradí, naopak, že to vo vás prebudí hravosť a zabavíte sa :o)!

    Prosím Vás, aby ste doriešili úlohy, ktoré ste mi ešte neposlali, musím vedieť, čo by sme si mali viac precvičovať. Keď sme spolu na vyučovaní, zistím to priamo na hodine, teraz je to zdĺhavejšie, som odkázaná na kontakt cez počítač, a   h l a v n e  na vaše reakcie.

   Venujte sa aj čítaniu nôt ( Hudobný zošitok, alebo noty, z ktorých hráte), aby ste boli pohotoví a zruční aj v tejto oblasti.

   Rada poradím aj cez Skype, pokojne sa ozvite.

 Ďakujem všetkým rodičom, ktorí pravidelne posielajú úlohy!

       A hlavne: Buďte zdraví a trpezliví!!!

                                                        Mária Janková

 

 

Žiaci p. uč. Gašovej   

 Milí žiaci,

tento týždeň sa zahráte na skladateľov.

Máte k dispozícii niekoľko taktov pre 4/4 takt, 3/4 takt a 2/4 takt. Skúste vymyslieť rôzne kombinácie z uvedených dĺžok nôt alebo aj z pomlčiek, ktoré sme sa učili. Taktiež využite rôznu výšku nôt.
Napíšte túto úlohu tak, aby ste si ju po dokončení vedeli zahrať na svojom hudobnom nástroji.

Vypracovanie mi môžete odoslať na email nika.lanikova@gmail.com

Ďakujem.

gašová

 

 —————————————————————

Výzva na týždeň od 27.4.2020 – 30.4.2020

       

Žiaci p.uč. Čavojskej

 Milí žiaci,

nové zadania pre vás sú tu. Odpovede mi, prosím, pošlite na elena.cavojska@zusholic.sk (foto)

Ďakujem a nech sa vám pri riešení darí !

 1.roč.

Pracovný zošit str. 40 – noty s krížikmi a béčkami

 

2.roč.

Pracovný zošit str. 73 – doplniť správnu odpoveď

 

3.roč.

Pracovný zošit str. 81 – krížovka

 

4.roč.

Pracovný zošit str.55 – osemsmerovka a krížovka

 

1.r./2.č.

Pracovný zošit str.75 – kvíz č.4

 

2.r./2.č.

Pracovný zošit str.82 – skladatelia a ich diela

 

3.r./2.č.

http://nauka.wz.cz/wp-content/uploads/tempo4.htm

  

 

Žiaci p. uč. Kopečkovej – elokované pracoviská UNÍN, Broské, Kopčany

Milé deti,

tento týždeň si precvičíme tóny v husľovom kľúči formou pracovného listu.

 

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

Pobočka Kopčany  štvrtok12.25-13.10h p.uč Kopečková

 

kopečková 1

 

Pobočka Brodské  pondelok  13.15 -14.00h p.uč Kopečková

Mladší žiaci  : vypracovať  strany 49,50 z pracovného zošita

Starší žiaci : odkaz na dokument  https://docs.google.com/forms/d/1Ig7DjqxCiOH0f9ARF6bYLSfkm4Ny5MPD3wnNJsLXuFM/viewform?edit_requested=true

 

Pobočka Unín  streda 12.45 -13.30h p.uč Kopečková

Mladší žiaci  skupina II: vypracovať  strany 38,39 z pracovného zošita

Starší žiaci : odkaz na dokument

https://docs.google.com/forms/d/1wcnvc6AqHM659bAa3jnow8UlfGR1PThf4Vws5z0i74c/viewform?edit_requested=true

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

skupina I : Odkaz na dokument https://docs.google.com/forms/d/1PiVQo6UldSNqN50v30WAZ2CfOpKpplQfSlbm9ASehd8/viewform?edit_requested=true

 

Pobočka Kopčany  štvrtok12.25-13.10h p.uč Kopečková

Mladší žiaci  1. skupina:  vypracovať strany 34,35 z pracovného zošita

štvrtok 13.15-14.00h p.uč Kopečková

Starší žiaci 1.skupina odkaz na dokument  :

https://docs.google.com/forms/d/1XiiI4ZVohq_y7zf0WSoszTpQtB_fHT22FPBkYJxk_ec/viewform?edit_requested=true

 

Žiaci p.uč. Jankovej

Milí žiaci!

 Na tento týždeň mám pre každého rovnakú úlohu:

– dorobte si cvičenia, ktoré ste ešte nestihli

– spievajte si pesničky, ktoré sme sa učili- opakujte si na nich čítanie nôt a rytmické čítanie ( na

slabiky)

– starší si môžu precvičiť čítanie nôt aj z nôt, z ktorých hrajú, a precvičiť si „mestá“

– pozrite si na stream.filharmonia.sk  medzi Vzdelávacími a rodinnými koncertmi „Filharmonická

škôlka: Slovenský filharmonický zbor“

– hlavne majte radosť z toho, čo robíte ! :o)

Ak sa chcete so mnou poradiť, alebo pochváliť sa s niečím, čo sa vám podarilo, môžete ma vyhľadať aj cez Skype.

Teším sa na vás, buďte zdraví a trpezliví! J

Mária Janková

Žiaci p. uč. Gašovej   

   Milí žiaci,

pre tento týždeň máte za úlohu nasledujúce dve krátke cvičenia z PZ.

25. cvičenie je opakovanie 2/4 taktu a cvičenie 56. sa týka hudobného názvoslovia, s ktorým ste sa v hre na svoj hudobný nástroj buď už stretli alebo v budúcnosti stretnete.
Opäť vám na pomoc poslúži zošit alebo internet.

gasova1 gasova2

 

 

 ——————————————–

Výzva na týždeň od 20.4.2020 – 24.4.2020

       

Žiaci p.uč. Čavojskej

 Milí žiaci,

nové zadania pre vás sú tu. Pri hľadaní správnych odpovedí vám pomôžu pracovné zošity. Odkazy na kvízy stačí rozkliknúť.  Odpovede mi, prosím, pošlite na elena.cavojska@zusholic.sk (foto)

Ďakujem a nech sa vám pri riešení darí !

 1.roč.

1.roč.

2.roč.

2.roč.

3.roč.

3.roč.

4.roč.

http://nauka.wz.cz/wp-content/uploads/dursbe4a.htm

http://nauka.wz.cz/wp-content/uploads/mollsbe4.htm

1.r./2.č.

http://nauka.wz.cz/wp-content/uploads/dursbe4a.htm

http://nauka.wz.cz/wp-content/uploads/mollsbe4.htm

2.r./2.č.

http://nauka.wz.cz/wp-content/uploads/tempo4.htm

 

3.r./2.č

https://docs.google.com/forms/d/17ibEDT2Sao9sxT2sdPgU6OupTlYcnEqfVu-kWWeaKkg/viewform?edit_requested=true

 

Žiaci p. uč. Kopečkovej – elokované pracoviská UNÍN, Broské, Kopčany

Milé deti,

tento týždeň si zopakujeme dynamiku formou pracovného listu.

 Prípravná hudobná výchova :

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

Pobočka Kopčany  štvrtok 12.25-13.10h p.uč Kopečková

kopečková

Hudobná náuka:

 Pobočka Brodské  pondelok  13.15 -14.00h p.uč Kopečková

Mladší žiaci  : vypracovať  strany 29,30,31 z pracovného zošita

Starší žiaci : odkaz na dokument  https://docs.google.com/forms/d/1q_M-_SVERLHTv6jo_bkXp1pYZB9xdcIcCrc1W2WXmIE/viewform?edit_requested=true

 

Pobočka Unín  streda 12.45 -13.30h p.uč Kopečková

skupina II:

Mladší žiaci : vypracovať  strany 35,36 z pracovného zošita

Starší žiaci : odkaz na dokument:   https://docs.google.com/forms/d/1XiiI4ZVohq_y7zf0WSoszTpQtB_fHT22FPBkYJxk_ec/viewform?edit_requested=true

 

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

skupina I : Odkaz na dokument

https://docs.google.com/forms/d/1UWpzk1pQX2X–sPRymY_rHgmVJoQDEdbLU4xFDtxvis/viewform?edit_requested=true

 

Pobočka Kopčany  štvrtok 12.25-13.10h p.uč Kopečková

1. skupina: Mladší žiaci:  vypracovať strany 31,32,33 z pracovného zošita

štvrtok 13.15-14.00h p.uč Kopečková –  odkaz na dokument :

https://docs.google.com/forms/d/1frPaivrWKejn-0xqeRcXp9TNiItY0jdtMtjGcLnHY5E/viewform?edit_requested=true

 

 Žiaci p.uč. Jankovej

 Milí žiaci!

Posielam vám nové úlohy, ktoré vychádzajú z toho, čo sme už preberali. Nezabudnite ani na pesničky, ktoré sme sa učili. Keď si precvičujete čítanie nôt, môžete si ich aj zaspievať, bude to zábavnejšie.

Buďte zdraví a trpezliví!

Čakám aj na vypracované úlohy. Mária Janková :o)

PŠ I  utorok+ štvrtok  13:15-14:00

utorok+ štvrtok  14:05-14:50

streda+ piatok    13:15-14:00

janková1

PŠ starší streda 14:05-14:50

jankova2

PŠ II    utorok  14:55- 15:40  streda   14:55- 15:40

jankova3

Žiaci p. Gašovej                                       

 Milí žiaci, 

 pre tento týždeň si vypočujte a pozorne pozrite nasledujúce video Detského národného orchestru Veľkej Británie:

 Badelt – hudba z filmu Piráti z Karibiku

https://youtu.be/TnG9um1wLaA

 Môžete tu vidieť mnoho hudobných nástrojov, ktoré sme sa tento rok spolu učili.

Úlohou je si tieto nástroje zopakovať a rozdeliť do skupín.

Skúste nájsť čo najviac hudobných nástrojov zo skupiny sláčikových nástrojov, plechových dychových nástrojov a drevených dychových nástrojov. Objavujú sa tu aj bicie nástroje (kto ich pozná, vypíše aj tie).

Pomôcť vám môže pracovný zošit alebo internet.

Príklad:

sláčikové nástroje – husle, atď…

 

Odpovede môžete posielať na môj e-mail  nika.lanikova@gmail.com

Ďakujem

 

—————————————————————————————————————

 

Výzva na týždeň od 13.4.2020 – 17.4.2020

       

Žiaci p.uč. Čavojskej:

Milí žiaci,

máme tu nový týždeň a s ním i nové zadania pre vás.

Kvízy sa týkajú nôt, stupníc, dejín hudby, atď. Je to opakovanie toho, čo by ste už mali vedieť.

 Ako na to :

 1. zadať meno
 2. označiť odpovede
 3. označiť, či bol kvíz ľahký alebo ťažký
 4. odoslať
 5. HORE, na začiatku uvidíte VYHODNOTENIE a to mi pošlete na : elena.cavojska@zusholic.sk

 

1.roč. pondelok 13.15-14.00 p.uč. Čavojská

https://docs.google.com/forms/d/1PiVQo6UldSNqN50v30WAZ2CfOpKpplQfSlbm9ASehd8/viewform?edit_requested=true

 

2.roč. pondelok   14.05-14.50 p.uč. Čavojská

             štvrtok       14.55-15.40 p.uč. Čavojská

http://hudebninauka.wz.cz/noty/

https://quizlet.com/291531455/test?answerTermSides=16&promptTermSides=6&questionCount=7&questionTypes=4&showImages=true

 

3.roč. štvrtok      15.45-16.30 p.uč. Čavojská

https://docs.google.com/forms/d/1mj-cmZ0SCRY61NwEw-ZrbQMm4SXz4UM6LPxrizpxqaU/viewform?edit_requested=true

 

4.roč. pondelok 14.55-15.40 p.uč. Čavojská

             streda       15.45-16.30 p.uč. Čavojská

http://nauka.wz.cz/wp-content/uploads/durskrizky4.htm

http://nauka.wz.cz/wp-content/uploads/mollskrizky4.htm

 

1.roč./2.č. pondelok  15.45-16.30 p.uč. Čavojská

http://nauka.wz.cz/wp-content/uploads/durskrizky4.htm

http://nauka.wz.cz/wp-content/uploads/mollskrizky4.htm

 

2.roč./2.č. utorok    15.45-16.30 p.uč. Čavojská

https://docs.google.com/forms/d/1oP7UI-yTCMRO7_IFVdrGGT4damsVYRa0CiGOgJd-G7U/viewform?edit_requested=true

 

3.roč./2.č. utorok   16.30-17.20 absolventi p.uč. Čavojská

http://nauka.wz.cz/wp-content/uploads/dejiny.pdf

https://docs.google.com/forms/d/1gURTSnhJSbwrMHvdniIiJUCwJZrONX8DJHD5YnSDRk8/viewform?edit_requested=true

 

Žiaci p. uč. Kopečkovej – elokované pracoviská UNÍN, Broské, Kopčany

Milé deti,

nakoľko máme sviatky jari tento týždeň, tak Vám posielam úlohu na zopakovanie toho, čo sme sa už spolu učili.

Úlohu si prepíšete do notového zošitka alebo ak máte možnosť, tak vytlačíte v tlačiarni a vyplníte. Ak to zvládnete, a budete mať možnosť,vypracované mi ich môžete poslať na mail adresu (foto).

Žiaci prípravného štúdia :

Pobočka Unín piatok  12.25-13.10h  p.uč Kopečková

Pobočka Kopčany  štvrtok   12.25-13.10h p.uč Kopečková

1

2

 

 Pobočka Brodské  pondelok  13.15 -14.00h p.uč Kopečková

Mladší žiaci i starší žiaci – vypočuť si hudobnú ukážku od Antonia Vivaldiho https://www.youtube.com/watch?v=jBaKtnUaS2c&feature=youtu.be&t=21

 

Pobočka Unín  streda 12.45 -13.30h p.uč Kopečková

Skupina II:

Mladší žiaci : vypracovať  strany 33,34 z pracovného zošita

Starší žiaci : odkaz na dokument  https://docs.google.com/forms/d/16oiiGyvmzwm0oDJVePpmGvdF1ElkdRSKrHnzPQQkC_I/viewform?edit_requested=true

Pobočka Unín piatok 12.25-13.10h  p.uč Kopečková

Skupina I : Odkaz na dokument

https://docs.google.com/forms/d/1UWpzk1pQX2X–sPRymY_rHgmVJoQDEdbLU4xFDtxvis/viewform?edit_requested=true

Pobočka Kopčany 

1.skupina – štvrtok 12.25-13.10h p.uč Kopečková

Mladší žiaci:  vypracovať strany 29,30 z pracovného zošita

2.skupina – štvrtok 13.15-14.00h p.uč Kopečková –  odkaz na dokument

https://docs.google.com/forms/d/112S4ybtXQvrZ9QuIeTOu3KjC2pSwVVsHmZUigrSwY44/viewform?edit_requested=true

 

 

Žiaci p.uč. Jankovej:

 Milí žiaci,

pokračujeme v písaní nôt.

 PŠ I      utorok+ štvrtok   13:15- 14:00

              utorok + štvrtok   14:05- 14:50

              streda+ piatok      13:15- 14:00

PŠ_I_13.4._až_17.4.

 PŠ starší    streda 14:05-14:50

PŠ_starší_13._4._až_17.4.

PŠ II       utorok     14:55- 15:40 

                 streda      14:55- 15:40

PŠ_II_13.4._až_17.4.

 

 Žiaci p.uč. Gašovej:                                        

 Milí žiaci,

 posielam vám úlohu na ďalší týždeň. https://youtu.be/y37jIRSR9bAJe

 Je to hra, ktorú si môže žiak zahrať sám, ale taktiež s rodinnými príslušníkmi.Sú tu tri vajíčka – žlté, modré a červené. Úlohou je vybrať si k farbe vajíčka ľubovoľný nástroj (dve lyžičky, tlesknutie rukami, klopanie do stola, lúskanie prstami, dve ceruzky, tlesknutie na čelo, hrniec a vareška, dve pokličky – fantázii sa medze nekladú). Každý hráč sa zameria na svoju farbu vajíčka – napríklad žlté vajíčko je lúsknutie prstami. Vždy teda keď “pán dirigent” bude skákať po žltom vajíčku, hráč luská prstami v tom istom rytme ako skáče dirigent. A podobne je to aj s ostatnými farbami. Je to hravá forma rytmického cvičenia 🙂

 Zabavte sa! 

 

 

 —————————————————-

 Výzva na týždeň od 6.4.2020 – 10.4.2020

1.roč. pondelok 13.15-14.00 p.uč. Čavojská

           piatok      14.55-15.40  p.uč. Gašová

https://docs.google.com/forms/d/1GTs6QBoudA3w3uBP0wYKypqVDL4R_J37_qVdvdKfA0Q/viewform?edit_requested=true

2.roč. pondelok   14.05-14.50 p.uč. Čavojská

           štvrtok       14.55-15.40 p.uč. Čavojská

https://docs.google.com/forms/d/1vEHTwPoaONAmo1TWa70h2RelmLJcHen9-zi2A1Fo_PA/viewform?edit_requested=true

3.roč. štvrtok      15.45-16.30 p.uč. Čavojská

https://docs.google.com/forms/d/16ltMWB7flmm6Vvq54K3DOz5pesLRFh5kem8J1llaivw/viewform?edit_requested=true

4.roč. pondelok 14.55-15.40 p.uč. Čavojská

           streda       15.45-16.30 p.uč. Čavojská

https://docs.google.com/forms/d/10AVBLSQ9H32lL0wWCjSpOTlsyrOlplJJh99jAAUI810/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR2w-6Hd611LWF04QV3yG-bHAshmau5Q9H6ns3mrhdwJTsByUoTVdIPB9AQ

1.roč./2.č. pondelok 15.45-16.30 p.uč. Čavojská

https://docs.google.com/forms/d/1XiiI4ZVohq_y7zf0WSoszTpQtB_fHT22FPBkYJxk_ec/viewform?edit_requested=true

2.roč./2.č. utorok    15.45-16.30 p.uč. Čavojská

https://docs.google.com/forms/d/1Z7k40jb7ureJ4OIWAiMAvXacgEmjCU8VEEyufbVoqjM/viewform?edit_requested=true

3.roč./2.č. utorok   16.30-17.20 absolventi p.uč. Čavojská

https://docs.google.com/forms/d/1WJjeyqGIkbNedWHhE6_AgNIcnwrOgNhvcjodoDdKiyc/viewform?edit_requested=true

Žiaci p. uč. Kopečkovej – elokované pracoviská UNÍN, Broské, Kopčany

Prípravná hudobná výchova pre najmenšie deti – PHV p. uč. Kopečková

HN – p.uč. Veronika Kopečková – Brodské, Unín, Kopčany

HN_Stupnice_prehlad

Deti P. uč. Jankovej

zopakujte si prebrané učivo, prípadne ak ste ho nestihli ešte dopracovať, poprosíme, aby ste si dané učivo dorobili…  Ďakujeme, že tak krásne pracujete a venujete sa aj Hudobnej náuke… :o)

————————————————————————————————————–

Vážení rodičia a milí žiaci prípravného štúdia  PŠ I, PŠ starší a PŠ II pani učiteľky Márie Jankovej        

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu a vek vašich detí, mojich žiakov, Vás prosím o pomoc a ďalšiu spoluprácu. Snažím sa zadávať úlohy takým spôsobom, aby som používala slovník, ako na vyučovaní. Deti si už naň´ zvykli a dúfam, že aj v domácom prostredí sa im dobre pracuje podľa mojich pokynov. V prípade akýchkoľvek nejasností sa pokojne ozvite, určite nájdeme riešenie. Ďakujem!

Všetky úlohy a pokyny som zasielala na mailové adresy rodičov, ktoré boli v prihláškach. Verím, že sa dostali ku každému včas. Od tejto chvíle budú informácie aj na webovej stránke školy, zároveň ich budete naďalej dostávať aj  mailom.

 Žiadne  moderné výdobytky nenahradia osobný kontakt medzi učiteľom a žiakom, všetko je teraz komplikovanejšie a neosobné, ale verím že to spoločne všetko zvládneme.

Buďte zdraví a trpezliví!

 

 Týždeň 30.3. – 3.4.2020

PŠ I        utorok+ štvrtok   13:15- 14:00

              utorok + štvrtok   14:05- 14:50

              streda+ piatok      13:15- 14:00

Verím, že ste si precvičili notičky a pozreli ste si aj hudobnú rozprávku a môžeme pokračovať v práci. Dnes sa naučíme nové noty. Hovoríme im noty v dvojčiarkovanej oktáve. Jednu sme sa už učili, bola to nota c2- Cecilka2. Dúfam, že príloha k vám dorazí. Z nej si opíšte noty a farebne ich označte. Držte sa pokynov, ktoré sú na predlohe. Noty pokračujú v rovnakom poradí a menami, ako to bolo doteraz. So zvukovou  podobou sa zoznámime, až keď sa stretneme v škole. /Pre rodičov Cecilka2 je červená, Dorotka2 je oranžová, Evička2 je žltá, Filip2 je zelená, Gabika2 je bledomodrá, Adam2 je tmavomodrá farba. / Prosím, aby ste sa snažili hlavičky nôt písať veľmi presne. Postupne mi môžete poslať vypracované, odfotené úlohy na moju mailovú adresu: maria.jankova@zusholic.sk

   Milí rodičia!  Ak máte nejaké pekné zábery, ako deti pracujú a akokoľvek to súvisí s hudbou, pošlite to prosím  na emailovú adresu školy / zusholic@zusholic.sk/ . Ďakujem!

V prílohe posielam text pesničky pre mamičky, melódiu si môžete napočúvať zo záznamu z našej besiedky na stránke školy. Dátum je na prílohe.  PŠ_I_Keď_ma_večer_k_spánku

Príloha:

PŠ_I_noty_c2_až_a2

 

 PŠ starší    streda 14:05-14:50

Nové učivo Noty s krížikmi a béčkami nájdete v prílohách aj s úlohami.

Milí rodičia! Prosím Vás, aby ste na moju mailovú adresu postupne posielali vypracované úlohy aj minulých týždňov. Ďakujem!

 

Prílohy: PŠ starší noty od cis1 a ces1 –  PŠ_starší_Noty_od_cis1_a_ces1

             PŠ starší Postup noty s krížikmi a béčkami   PŠ_starší_Postup__noty_s_krížikmi_a_béčkami (1)

 

PŠ II       utorok     14:55- 15:40 

                 streda      14:55- 15:40

 Posielam v prílohe noty s krížikmi a béčkami v dvojčiarkovanej oktáve. Opíšte si to notového zošita. Pri precvičovaní zatiaľ môžete používať predlohu.

 Úloha : precvičovanie nových nôt : husľový kľúč a potom píšte celé noty cis2 eis2 dis2 fis2 gis2 his2 cis3 ais2 cis3 his2 ais2 gis2 fis2 eis2 dis2 cis2 /Pamätajte si, že okienko krížika  je presne pred hlavičkou noty./

 husľový kľúč a potom píšete celé noty ces2 es2 ges2 b2 des2 fes2 as2 ces3 b2 as2 ges2 fes2 es2 des2 ces2 /Pamätajte si, že ” lístoček” béčka je presne pred hlavičkou noty/

 •  naďalej si precvičujte aj čítanie nôt, pokojne používajte noty, z ktorých hráte, alebo spievate
 •  precvičujte si aj rytmizované čítanie  /mestá/
 •  pre zaujímavosť si pozrite na stream.filharmonia.sk pod Vzdelávacími a rodinnými koncertmi Filharmonická škôlka II., Slovenské dychové kvinteto

Postupne mi posielajte na moju mailovú adresu vypracované úlohy. Ďakujem!

Príloha: PŠ II noty od cis2 a ces2 PŠ II – PŠ_starší_Postup__noty_s_krížikmi_a_béčkami (1)

Týždeň   23.3.2020 – 27.3.2020

PŠ I         utorok+ štvrtok   13:15- 14:00

                 utorok + štvrtok   14:05- 14:50

                 streda+ piatok      13:15- 14:00

PŠ starší     streda 14:05-14:50

PŠ II             utorok     14:55- 15:40 

                       streda      14:55- 15:40

Posielam adresu stream.filharmonia.sk, kde si v okne Vzdelávacie a rodinné koncerty nájdite, prosím, titul Sergej Prokofjev: Peter a vlk. Táto skladba je na internete v rôznych spracovaniach, ak máte veľa času, môžete si pozrieť aj iné prevedenie. Takže úloha je: pozorne si pozrieť a vypočuť hudobnú rozprávku.

Týždeň 16.3.2020 – 20.3.2020

 PŠ I        utorok+ štvrtok   13:15- 14:00

                 utorok + štvrtok   14:05- 14:50

                 streda+ piatok      13:15- 14:00

Touto cestou Vás chcem poprosiť, aby ste nezabudli ani na hudobnú náuku. Precvičujte si čítanie nôt v Hudobnom zošitku aj menami, aj rytmickými slabikami ti-ti . tá, tájá a tájájá. Do obyčajného notového zošita si opíšte pesničky Zlatá brána, Kominár, Pôjdeme my do hájička a Pokapala na salaši slanina. Vždy píšeme najprv hlavičku noty, na to nesmiete zabudnúť! Takže, najprv hlavička, potom nožička a posledné je spájanie nôt. Píšte krasopisne, čitateľne, aby ste to po sebe dokázali prečítať. Tieto noty farebne nezakrúžkujte, skúste čítať bez farieb.

 PŠ starší    streda 14:05-14:50

Keďže sme “odlúčení”, posielam Vám inštrukcie takouto formou. Predpokladám, že na nástrojoch cvičíte, nezabudnite ale ani na náuku. Precvičujte si hlavne čítanie nôt, môžete na to využiť Hudobný zošitok, aj noty z ktorých hráte. V notových zošitoch máte niekoľko cvičení ” Hra na mestá”, precvičujte si ich hlasným čítaním, snažte sa byť presní, každé mesto je jedna doba, ale to si určite pamätáte z precvičovania v škole. Z Hudobného zošitka si opíšte do notového zošita pesničky Zelená sa bučina a Pokapala na salaši slanina- dbajte na presnosť a nezabudnite – najprv sa píše HLAVIČKA noty a potom pridáme nožičku a trámec. Píšte krasopisne, aby ste to po sebe vedeli prečítať. Na hodine si vás vyskúšam:)

 PŠ II       utorok     14:55- 15:40 

               streda      14:55- 15:40

V tomto komplikovanom a pre každého zvláštnom období aj naša spolupráca nadobúda novú tvár. Viem, že musíte prekonávať a zvládať nové úlohy a máte veľa práce s povinnosťami zo základnej školy. Naša práca prebiehala na hodinách, deti málokedy dostávali domáce úlohy. Myslím si, že sme mali určité postupy, na ktoré deti nezabudli. Preto aj teraz zadám úlohy, s ktorými by si mali poradiť. Všetko vychádza z toho, čo sme sa naučili, všetky informácie sú v notových zošitoch.

Notopis: husľový kľúč- c2 e2 d2 f2 d2 e2 g2 a2 f2 g2 a2 h2 a2 c3 h2 a2 g2 f2 e2 d2 c2+ pomlčky

precvičíme si noty s krížikmi:  husľový kľúč- cis1 eis1 gis1 his1 dis1 fis1 ais1 cis2

precvičíme si noty s béčkami: husľový kľúč- ces1 es1 ges1 b1 des1 fes1 as1 ces2

Ak majú rodičia čas, môžu noty diktovať, ale deti si môžu napísať pod notovú osnovu názvy a potom noty napísať do notovej osnovy. Píšeme celé noty, čiže len prázdne hlavičky