Hudobné súbory

 

 


Ľudová hudba ZUŠ


 Ľudová hudba v meste Holíč má tradíciu už od roku 1970, kedy pôsobila pod vedením vtedajšieho riaditeľa tzv. Ľudovej školy v Holíči pána Františka Plhala, ako primáša. Neskôr on sám založil žiacku ľudovú hudbu  školy a spolu s učiteľom cimbalu Ľudvom Danielom dosiahli v 80 tich rokoch veľmi vysokú úroveň tohto súboru. Prejavilo sa to na i na vysokých oceneniach národných kôl  súťaží ľudových hudieb na Slovensku.
Od roku 1990 sa bohužiaľ nepodarilo tradíciu žiackej ľudovej hudby udržať a ľudová hudba v Holíči ako keby úplne zanikla.
S opätovným príchodom do pedagogického zboru základnej umeleckej školy v Holíči založil pán Plhal na podnet riaditeľa školy pána Petra Kovárika znovu ľudovú hudbu, kde s ním hrali väčšinou žiaci holíčskej ZUŠky. Od roku 2014 ľudová hudba prešla pod taktovku Bc. Veroniky Kopečkovej, ktorá má praktické skúsenosti v tejto oblasti a vedie ľudovú hudbu až do teraz.

Tu je niekoľko fotiek z rôznych kultúrnych podujatí kde naša ľudová hudba hrala:

(Pre zväčšenie klikni na zvolený obrázok.)

Niekoľko fotiek z ich verejných vystúpení:

130. výročie DHZ_2014

oslavy 50 výročia _06

oslavy 50 výročia _09

záverečný koncert 2014_24

Fotky z vystúpení pod vedením p. Fr. Plhala:

Collage 2 lud. hudba

Collage ludova hudba