Hudobné súbory

 

 


Ľudová hudba ZUŠ


 Ľudová hudba v meste Holíč má tradíciu už od roku 1970, kedy pôsobila pod vedením vtedajšieho riaditeľa tzv. Ľudovej školy v Holíči pána Františka Plhala, ako primáša. Neskôr on sám založil žiacku ľudovú hudbu  školy a spolu s učiteľom cimbalu Ľudvom Danielom dosiahli v 80 tich rokoch veľmi vysokú úroveň tohto súboru. Prejavilo sa to na i na vysokých oceneniach národných kôl  súťaží ľudových hudieb na Slovensku.
Od roku 1990 sa bohužiaľ nepodarilo tradíciu žiackej ľudovej hudby udržať a ľudová hudba v Holíči ako keby úplne zanikla.
S opätovným príchodom do pedagogického zboru základnej umeleckej školy v Holíči založil pán Plhal na podnet riaditeľa školy pána Petra Kovárika znovu ľudovú hudbu, kde s ním hrali väčšinou žiaci holíčskej ZUŠky. Od roku 2014 ľudová hudba prešla pod taktovku Bc. Veroniky Kopečkovej, ktorá má praktické skúsenosti v tejto oblasti a vedie ľudovú hudbu až do teraz.

Tu je niekoľko fotiek z rôznych kultúrnych podujatí kde naša ľudová hudba hrala:

(Pre zväčšenie klikni na zvolený obrázok.)

Niekoľko fotiek z ich verejných vystúpení:

130. výročie DHZ_2014

oslavy 50 výročia _06

oslavy 50 výročia _09

záverečný koncert 2014_24

Fotky z vystúpení pod vedením p. Fr. Plhala:

Collage 2 lud. hudba

Collage ludova hudba

 

 

 


Školský sláčikový orchester

… založil v roku 2007 a vedie tak ako ľudovú hudbu p. uč. František Plhal. Venuje sa interpretácii klasických diel písaných pre sláčikový orchester a vystupuje prevažne na besiedkach ale i väčších koncertoch našej školy. Škola bohužiaľ nedisponuje dostatočným množstvom žiakov iných nástrojových skupín ako huslí takže všetky skladby sú prispôsobené tomuto stavu. Členmi tohoto súboru sú deti, ktoré navštevujú ZUŠ Holíč.

Pozrite si foto z vystúpenia v novej koncertnej sieni školy z roku 2010.