Základná umelecká škola v Holíči

hľadá deti vo veku od 9 rokov, ktoré by mali záujem hrať na

husle, violu, kontrabas, klarinet, alebo cimbal 

hrať alebo spievaťľudovej /cimbalovej/ hudbe.

Viac info na tel.č.: 034 668 3620

                              0904 559 056,

alebo priamo v škole na Bernolákovej ul. v Holíči.