Rada školy

1. Cintulová Zdenka, Mgr.

2. Duffková Jarmila

3. Kráľovičová Božena

4. Hrnčírik Roman, Ing.

5. Janeček František, Mgr.

6. Langová Alena

7. Kopečková Veronika, Bc.

8. Palkovičová Henrieta, DiS. art.

9. Šromová Zdenka

10. Šeniglová Lívia

11. Vodičková Helena, Mgr.