Rada školy

1. Janeček František, Mgr.

2. Janečková Dana, Mgr.

3. Kráľovičová Božena

4. Langová Alena

5. Kopečková Veronika, Bc.

6. Olivová Ľubica, Mgr.

7. Palkovičová Henrieta, DiS. art.

8. Šromová Zdenka

9. Šeniglová Lívia

10. Turečková Klaudia, Bc.

11. Vodičková Helena, Mgr.