Plán kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania 2018

Meno a priezvisko Program kontinuálneho vzdelávanie počet kreditov
 Mária Janková, DiS.art. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

15

15

Mgr. Gabriela Vávrová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

 
15

15

 Denisa Meteličková, DiS. art. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

15

15

Mgr. Veronika Zapletalová, PhD. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

 

15

15

Kovárik Peter, DiS. art. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

 

15

15

Mgr. Elena Čavojská, DiS. art. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

 

15

15